MAŁA AKADEMIA MISTRZOSTWA ZAWODOWEGO                                                                                                                  
_______________________________________________________________________________________________
 

Warsztaty MAMZ - videorelacje

...galeria

________________________________________________

Almanach cukierniczo piekarski - zasoby

Otwarte zasoby edukacyjne dla ucznia i nauczyciela zawierajace zestaw treści dostosowanych do podstawy programowej nauczania w zawodach oraz epodręczniki, materiały dla nauczyciela, konspekty, zestawy testów, pezntacje, tutoriale i wiele innych narzędzi ułatwiających proces uczenia się i nauczania zawodów piekarza i cukiernika.

________________________________________________

Almanach cukierniczo piekarski - podręczniki

Zestaw e-podręczników i zasobów edukacyjnych do nauki zawodów cukiernika i piekarza:

________________________________________________

Biblioteki Otwartej Edukacji - biblioteka interaktywnych podręczników do nauki zawodu.

Z satysfakcją oddajemy do Państwa dyspozycji bibliotekę multimedialnych e-podręczników do kształcenia zawodowego. Celem powstania Biblioteki Otwartej Edukacji jest uwolnienie jak największej ilości zasobów edukacyjnych i udostępnienie ich szeroko rozumianym środowiskom edukacyjnym. Biblioteki Otwartej Edukacji zawierają serie cyfrowych woluminów z różnych dyscyplin wiedzy. Udostępniane pozycje zostały poddane digitalizacji w sposób umożliwiający ich użytek zarówno on-line jak i pobranie ich do własnego urządzenia.

...przejdź do biblioteki
________________________________________________

Zapraszamy do współpracy

MAMZ jest otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami, którym bliska jest idea wolnej edukacji.  Wszystkich chcących włączyć się w tę inicjatywę lub skorzystać z jej oferty zapraszamy do współpracy.

 ...kontakt 

 

 

  • Zostań Mistrzem Małej Akademii Mistrzostwa Zawodowego!

Chcesz podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami? Dołącz do nas! Zaproponuj tematykę warsztatów i przeprowadź swoje szkolenia dla młodzieży w MAMZ.

 


 

"Lekcja z Mistrzem" to projekt dający uczniom możliwość nabywania doświadczenia zawodowego poprzez bezpośredni kontakt z profesjonalistami i amatorami sztuki piekarskiej, cukiernie i gastronomicznej. dla instruktorów jest to sposobność zaprezentowana swych umiejętności zawodowych i pasji młodym adeptom rzemiosła. Prowadzenie własnych warsztatów w MAMZ może być również sposobnością  do autopromocji i zaistnienia w środowisku branżowym. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
mail: szymon.konkol@gmail.com, tel: 607934216

 

MAMZ działa dzięki zaangażowaniu grupy pasjonatów, których połączyła wspólna pasja do sztuki cukierniczej i piekarskiej oraz wrażliwość na trudności, z jakimi borykają się młodzi ludzie stawiający pierwsze kroki na drodze swojej kariery zawodowej w zawodach cukiernik i piekarz. osoby zaangażowane w rozwój tej inicjatywy widzą w niej szansę na poprawę jakości kształcenia zawodowego poprzez tworzenie swoistego „inkubatora mistrzów zawodu”. Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego nie korzysta z żadnych instytucjonalnych form finansowania. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są dzięki wsparciu osób prywatnych, firm, zakładów rzemieślniczych i instytucji, którym bliska jest idea wolnej edukacji ukierunkowanej na wszechstronny rozwój młodych kadr.

Warsztaty doskonalące -  kilkudniowe zajęcia poświęcone technikom i technologiom wybranego asortymentu produktów cukierniczych, piekarskich lub gastronomicznych.  Warsztaty składają się z trzech etapów zajęć: etap szkoleniowy, zajęcia praktyczne na terenie zakładów praktyk, oraz etap egzaminacyjny mający formę konkursu.

Lekcje z Mistrzem - jednodniowe zajęcia prowadzone są przez mistrzów zawodu. Celem "lekcji" jest rozbudzanie aktywności zawodowej uczniów poprzez osobisty kontakt z osobami wyróżniającymi się osobowością, talentem i będącymi uznanymi autorytetami w branży. Tematyka lekcji obejmuje jedno z wybranych zadań zawodowych.

Seminaria technologiczne - cykl szkoleń technologicznych prowadzonych przez MAMZ i wybrane firmy produkcyjno - handlowe branży cukierniczej, piekarskiej oraz gastronomicznej. Seminaria mają charakter wizyt studyjnych lub kilkudniowych staży, podczas których uczestnicy zostają zapoznani z działalnością firmy i metodami produkcji wybranego asortymentu.

Konkursy i turnieje - MAMZ jest organizatorem konkursów, których beneficjentami są uczniowie w zawodach cukiernik, piekarz i kucharz. Konkursy te odbywają się cyklicznie i są metodą ewaluacji i sprawdzenia skuteczności warsztatów technologicznych. Ponadto raz w roku organizowany jest międzyszkolny turniej  cukierniczy i  piekarski o puchar MAMZ.

Wystawy i prezentacje - cykliczne prezentacje prac uczniów pod nazwą Wystawa na Słodko". jest to impreza towarzysząca Konkursowi Cukierniczo - Piekarskiemu Szkół Subregionu Rybnickiego oraz Konkursowi Cukierniczemu i Piekarskiemu o Puchar MAMZ.

Życie branży - celem tego projektu jest aktywizacja uczniów poprzez aktywne uczestnictwo w znaczących imprezach i uroczystościach branżowych. Młodzież ma sposobność wizytacji targów cukierniczych, piekarskich, lodziarskich i gastronomicznych oraz pokazów i prezentacji maszyn i nowych technik produkcji wyrobów. Adepci akademii uczestniczą również w uroczystościach organizowanych przez cechy, izby i stowarzyszenia rzemieślnicze.

Okruchy tradycji - cykl zajęć poświęconych tradycji w rzemiośle. W ramach tego projektu młodzież zostaje zapoznana z tradycjami techniki i technologii cukierniczej i piekarskiej oraz zabytkami techniki i kultury zawodu.

Almanach Cukierniczo - Piekarski to projekt, którego celem jest stworzenie ogólnie dostępnego kompendium wiedzy z zakresu technologii żywności oraz specjalizacji produkcja piekarsko ciastkarska. Almanach w formie serwisu internetowego oraz jego drukowany odpowiednik ma ułatwić zdobywanie wiedzy teoretycznej z zakresu nauczanego zawodu. Podręcznik tan powstał z myślą o uczniach zawodu piekarz - ciastkarz, oraz uczniach technikum technologii żywności o specjalizacji produkcja piekarsko- ciastkarska. Opracowanie zawiera podstawowe wiadomości z zakresu technologii piekarsko - ciastkarskiej, oraz towaroznawstwa żywności i wyposażenia technicznego. Przedstawiono charakterystykę składników żywności, oraz naturalnych i chemicznych dodatków do żywności. Ponadto zawarto podstawowe elementy wiedzy z dziedziny mikrobiologii żywności i systemów kontroli jakości.   ...przejdź do zasobu

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Małą Akademię Mistrzostwa Zawodowego oraz Almanach Cukierniczo Piekarski wspiera

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zasoby dostępne w serwisie Małej Akademii Mistrzostwa Zawodowego oraz na stronach Almanachu Cukierniczo Piekarskiego i serwisach pokrewnych są udostępnione na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska.Projekt i opracowanie: Szymon Konkol

stat4u