FORMY PRACY                                                                                                                    
_______________________________________________________________________________________________
 

Warsztaty doskonalące -  kilkudniowe zajęcia poświęcone technikom i technologiom wybranego asortymentu produktów cukierniczych, piekarskich lub gastronomicznych.  Warsztaty składają się z trzech etapów zajęć: etap szkoleniowy, zajęcia praktyczne na terenie zakładów praktyk, oraz etap egzaminacyjny mający formę konkursu.

Lekcje z Mistrzem - jednodniowe zajęcia prowadzone są przez mistrzów zawodu. Celem "lekcji" jest rozbudzanie aktywności zawodowej uczniów poprzez osobisty kontakt z osobami wyróżniającymi się osobowością, talentem i będącymi uznanymi autorytetami w branży. Tematyka lekcji obejmuje jedno z wybranych zadań zawodowych.

Seminaria technologiczne - cykl szkoleń technologicznych prowadzonych przez MAMZ i wybrane firmy produkcyjno - handlowe branży cukierniczej, piekarskiej oraz gastronomicznej. Seminaria mają charakter wizyt studyjnych lub kilkudniowych staży, podczas których uczestnicy zostają zapoznani z działalnością firmy i metodami produkcji wybranego asortymentu.

Konkursy i turnieje - MAMZ jest organizatorem konkursów, których beneficjentami są uczniowie w zawodach cukiernik, piekarz i kucharz. Konkursy te odbywają się cyklicznie i są metodą ewaluacji i sprawdzenia skuteczności warsztatów technologicznych. Ponadto raz w roku organizowany jest międzyszkolny turniej  cukierniczy i  piekarski o puchar MAMZ.

Wystawy i prezentacje - cykliczne prezentacje prac uczniów pod nazwą Wystawa na Słodko". jest to impreza towarzysząca Konkursowi Cukierniczo - Piekarskiemu Szkół Subregionu Rybnickiego oraz Konkursowi Cukierniczemu i Piekarskiemu o Puchar MAMZ.

Życie branży - celem tego projektu jest aktywizacja uczniów poprzez aktywne uczestnictwo w znaczących imprezach i uroczystościach branżowych. Młodzież ma sposobność wizytacji targów cukierniczych, piekarskich, lodziarskich i gastronomicznych oraz pokazów i prezentacji maszyn i nowych technik produkcji wyrobów. Adepci akademii uczestniczą również w uroczystościach organizowanych przez cechy, izby i stowarzyszenia rzemieślnicze.

Okruchy tradycji - cykl zajęć poświęconych tradycji w rzemiośle. W ramach tego projektu młodzież zostaje zapoznana z tradycjami techniki i technologii cukierniczej i piekarskiej oraz zabytkami techniki i kultury zawodu. 

 

stat4u