O AKADEMII                                                                                                                   
_______________________________________________________________________________________________
 

Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego zrzesza pasjonatów zawodu cukiernik i piekarz, którym przyświeca cel ułatwienia rozwoju zawodowego uczniom o szczególnych aspiracjach zawodowych. Celem działań podejmowanych w ramach tej inicjatywy jest wzbogacanie praktyki i teorii zawodu o nowe formy i treści wykraczające poza tradycyjny program nauczania obowiązujący w szkole zawodowej.

Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego jest organizatorem szkoleń i warsztatów technologicznych dla uczniów zawodów cukiernik i piekarz. Dzięki współpracy z wiodącymi na rynku firmami produkcyjnymi, handlowymi i ośrodkami szkoleniowymi, młodzi adepci sztuki cukierniczo – piekarskiej mają możliwość nieodpłatnego udziału w kursach doskonalących umiejętności zawodowe i warsztatach, podczas których prezentowane są nowoczesne techniki i technologie branży.

Dążeniem Akademii jest również integracja środowiska rzemieślniczego i szkół zawodowych. Ma to swe odzwierciedlenie w organizacji różnorodnych konkursów zawodowych, wystaw, paneli i spotkań z mistrzami zawodu oraz czołowymi przedstawicielami środowisk branżowych, w których mają możliwość uczestnictwa zarówno uczniowie jak i praktykodawcy oraz nauczyciele. Wspólne działania urozmaicają i uzupełniają proces edukacji uczniów oraz wpływają na poprawę jakości szkolnictwa zawodowego.

Poznanie przez uczniów nowoczesnych form produkcji, nowych technologii i zdrowa rywalizacja znacząco wpływają na podnoszenie ich kompetencji zawodowych. Spotkania z ciekawymi ludźmi kształtują pozytywne wzorce i inspirują do zwiększonej aktywności zawodowej.

Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego jest otwarta na współpracę ze wszystkimi osobami, którym bliska jest idea rozwoju młodych kadr.
 

 

stat4u