_______________________________________________________________________________________________

 

O projekcie

Celem projektu jest stworzenie ogólnie dostępnego, multimedialnego kompendium wiedzy z zakresu technologii żywności oraz specjalizacji produkcja piekarsko – ciastkarska. Materiały zawarte w głównym dziale serwisu obejmują podstawowe zagadnienia z zakresu technologii żywności, towaroznawstwa, mikrobiologii, wyposażenia technicznego, oraz produkcji piekarskiej i technologii ciastkarskiej. W projektowaniu serwisu wykorzystano technologie umożliwiające korzystanie z zasobów za pośrednictwem urządzeń teleinformacyjnych.  Almanach w wersji internetowej oraz jego drukowany odpowiednik zostały stworzone z myślą o uczniach zawodów cukiernik i piekarz oraz ich nauczycielach. Almanach ma ułatwić zdobywanie wiedzy teoretycznej z zakresu nauczanego zawodu. W zasoby Almanachu wchodzą treści z zakresu przedmiotów zawodowych dostosowane do programu nauczania w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie cukiernik i piekarz. Materiały te mogą być również przydatne dla uczniów techników technologii żywności o specjalizacji produkcja piekarsko ciastkarska, profilach żywieniowych i spożywczych oraz studentów kierunków technologii żywności i żywienia człowieka. Ponadto, serwis zintegrowany jest z platformą e-learningową zaprojektowaną w oparciu o oprogramowanie Moodle zawierającą kursy przygotowawcze do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach cukiernik i piekarz.

_______________________________________________________________________________________________

 

.

.

_______________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________

 

E-PODRĘCZNIKI DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Dostępna jest już testowa platforma udostępniająca zestawy e-podręczników do kształcenia zawodowego. W skład zbiorów Bibliotek Otwartej Edukacji wszedł również  Almanach cukierniczo piekarskiego w wersji multimedialnej w nowej technologii multibooka.

Prezentowane w wirtualnej bibliotece opracowania zawierają zintegrowane materiały drukowane oraz prezentacje wideo i gry edukacyjne zawarte w jednej, multimedialnej aplikacji multiebooka.

Zapraszamy do korzystania z zasobów biblioteki.

 

Przejdź do biblioteki 

_______________________________________________________________________________________________

Zasoby edukacyjne w serwisie Almanach cukierniczo piekarski i serwisach pokrewnych są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Projekt i opracowanie: Szymon Konkol

Kontakt z autorem:

 

 

 

 

stat4u