Skrypty - spis

składniki chemiczne wyrobˇw

podstawy mikrobiologii żywności

surowce i materiały

technologia ciastkarska

produkcja piekarska

wyposażenie techniczne

schematy technologiczne