_______________________________________________________________________________________________
 

Wyposażenie techniczne

Organizacja zakładów cukierniczych i piekarskich. Podstawowe działy i stanowiska pracy ciastkarni i piekarni. Organizacja i wyposażenie techniczne działów: magazynowego, socjalnego, produkcyjnego, ekspedycyjno - handlowego oraz administracyjnego. Wyposażenie techniczne magazynów,  przygotowalni serowców, przygotowalni półproduktów, ciastowni, formierni - obrabialni, piecowni, smażalni, myjni sprzętów produkcyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

stat4u