Podręczniki do pobrania - pliki PDF

Almanach Cukierniczy

Almanach Piekarski

Składniki chemiczne

Mikrobiologia żywności

Surowce i materiały

Technologia ciastkarska

Produkcja piekarska

Wyposażenie techniczne

Zasoby edukacyjne w serwisie Almanach cukierniczo piekarski i serwisach pokrewnych są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.