WARSZTATY TECHNOLOGICZNE                                                                                                                  
_______________________________________________________________________________________________
 

Warsztaty technologiczne organizowane przez Małą akademie Mistrzostwa Zawodowego są to kilkudniowe zajęcia poświęcone technikom i technologiom wybranego asortymentu produktów cukierniczych, piekarskich lub gastronomicznych.  warsztaty składają się z trzech etapów zajęć; etap szkoleniowy, zajęcia praktyczne na terenie zakładów praktyk, oraz etap konkursowy będący równocześnie egzaminem sprawdzającym poziom przyswojenia nowych kompetencji. Po zaliczeniu wszystkich etapów warsztatów uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające posiadanie kwalifikacji w obrębie określonego zadania zawodowego. warsztaty technologiczne są prowadzone zazwyczaj przez technologów wybranej firmy, której zakres produkcji obejmuje branże cukiernicza, piekarska lub gastronomiczną.

 

stat4u