KONKURSY CUKIERNICZE I PIEKARSKIE                                                                                                                   
_______________________________________________________________________________________________
 

Tradycyjnie raz w roku organizowany jest w Rybniku międzyszkolny konkurs piekarsko - ciastkarski. Konkurs składa się z dwóch części: część praktyczna i część teoretyczna.
Część praktyczna konkursu przeprowadzana jest w zakładach produkcyjnych. Uczestnicy wykonują pod nadzorem komisji konkursowej określone w regulaminie prace. Ocenie zostają poddane: organizacja stanowiska pracy, techniki wykonania wyrobów, wykonanie elementów zdobniczych, parametry i prezencja wyrobów gotowych, omówienie procesu wykonania i prezentacja (wystawka)
W części teoretycznej uczniowie obu zawodów udzielają odpowiedzi na pytania testowe obejmujące zakres wiadomości przedmiotów zawodowych właściwych dla swego kierunku kształcenia zawodowego. Zadania testowe rozwiązywane są z wykorzystaniem technik informacyjno – komunikacyjnych z zastosowaniem technologii Moodle. Przykładowe testy sprawdzające i materiały pomocnicze dostępne są na platformie e-learningowej. cześć teoretyczna odbywa się w wytypowanej szkole zawodowej regionu.

 

stat4u