Konkursy branżowe SweetTARG 2012                                                                                                                
_______________________________________________________________________________________________
 

W dniach 04-06.2012 w Katowicach odbywały się jedne z większych targów branżowych kierowanych do cukierników, piekarzy i lodziarzy SweetTARG. Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego podjęła się trudnego wyzwania jakim była organizacja pokazów cukierniczych na terenach targowych. Podczas każdego dnia trwania targów przeprowadzano pokazy sztuki cukierniczej w ramach dwóch konkursów: Konfrontacje Mistrzów oraz Zespołowe Mistrzostwa Młodych Cukierników.

Konfrontacje Mistrzów

Pierwszy dzień targów upłynął w blasku talentów profesjonalistów w branży. W prezentacjach uczestniczyli mistrzowie cukiernictwa współpracujący z MAMZ. Publika odwiedzających targi miała okazję podziwiać kilkugodzinny proces powstawania niecodziennych dzieł cukierniczych. Konfrontacje były również sposobnością do nagrodzenia Mistrzów MAMZ - Krzysztofa Wysłuchy i Piotra Burzawy za ich wkład w edukację młodzieży kształcącej się w zawodach cukiernika i piekarza.
Wydawca renomowanego czasopisma Cukiernictwo i Piekarstwo uhonorował obu Panów statuetkami Wysoki Poziom - najbardziej prestiżową nagrodą przyznawaną profesjonalistom z różnych branż za ich znaczący dorobek i wkład w rozwój branży.
Obaj nagrodzeni przygotowali specjalny pokaz cukierniczy, podczas którego powstały dwie niecodzienne prace. Niecodzienne zarówno w swej formie jak i tematyce. Dzieła te miały wspólny mianownik, którym było przesłanie wolności przekonań i poglądów. Do tematu podeszli jednak w zupełnie odrębny sposób...
Krzysztof Wysłucha wykonał pracę z karmelu przedstawiającą skutą łańcuchami statuę wolności, której twarz zasłania znana już pewnie wszystkim maska Anonimusa. Temat nawiązywał do niedawnego protestu społecznego wobec wprowadzenia w Polsce zapisów ACTA.
Piotr Burzawa natomiast stworzył marcepanowy tort w kształcie fragmentu muru z osmalonymi pozostałościami tynku, na którym umieszczono graffiti przedstawiające postać południowoamerykańskiego rewolucjonisty Ernesto Che Guewary.
Obie prace, wystawione w specjalnie podświetlonej witrynie Italia Futuro zachwycały i zadziwiały odwiedzających targi w kolejnych dniach ich trwania.

Zespołowe Mistrzostwa Młodych Cukierników

Podczas kolejnych dni targowych miejsce w centralnej części hali udostępniono młodzieży pretendującej do miana przyszłych mistrzów w zawodzie. Wśród cukierniczych teamów znaleźli się przedstawiciele szkół i zakładów cukierniczych oraz OHP i szkół gastronomicznych. W konkursie o puchar czasopisma Cukiernictwo i Piekarstwo wystąpiło osiem dwuosobowych zespołów w składach: Patrycja Piotrowska i Mateusz Puzyno (zakład cukierniczo – piekarski Wysłucha z Rybnika), Mateusz Dypczak i Dawid Dyrka (zakład cukierniczo – piekarski Wocławek z Katowic), Marzena Kajzerek i Joanna Konojacka (Zespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju), Beata Sztwiorok i Natalia Gunia (zakład cukierniczo – piekarski Król z Rybnika), Damian Mola i Daniel Kubasiak (Zespół Szkół nr 1 w Żorach), Angelika Gamon i Justyna Indyk (Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu), Adam Wachtarczyk i Krzysztof Ulbrych (OHP w Rybniku)
Zadaniem młodych cukierników było wykonanie tortu o dowolnej formie w dowolnym stylu i dowolnej tematyce. Swoboda w wyborze prezentowanej pracy, w zamyśle organizatorów, miała umożliwić startującym wykazanie się własna pomysłowością i kreatywnością. Cel ten został zrealizowany nad wyraz pomyślnie, czego obrazem były torty o najbardziej zaskakujących formach tematach i smakach. Również forma konkursu odbiegała od wzorca tradycyjnie przeprowadzanych imprez tego typu na rzecz pokazu technik wykonania określonego dzieła publiczności zwiedzających Targi.
W gronie jurorów oceniających uczniowskie prezentacje znaleźli się: Zuzanna Bernacka-Jaroszewicz (redaktor prowadząca czasopisma Cukiernictwo i Piekarstwo), Joanna Synoradzka (redaktor naczelna portalu DlaPiekarzy.pl), Szymon Wolański (Brand Menager przedsiębiorstwa Savpol. Sp. z o.o.). Zadaniem komisji była nie tylko ocena pracy zespołów lecz również obserwacja kontaktu uczestników z publicznością. Przed jurorami stanęło niezwykle trudne zadanie wyłonienia czołówki wśród wszystkich rewelacyjnie prezentujących się zespołów. Po przedłużających się naradach za zwycięzców Zespołowych Mistrzostw Młodych Cukierników u znano:


- miejsce pierwsze: Adam Wachtarczyk i Krzysztof Ulbrych, za tort – koszulkę piłkarską Euro 2012

 

 


- miejsce drugie: Patrycja Piotrowska i Mateusz Puzyno, za tort yin i yang z miętą i chili

 

 


- miejsce trzecie: Damian Mola i Daniel Kubasiak.za tort weselny z marcepanowymi różami

 


Laureaci konkursu stali się posiadaczami pucharów Cukiernictwa i Piekarstwa a członkowie najlepszego zespołu otrzymali ponadto ufundowane przez Biuro Podróży Polan Travel z Bielska vouchery uprawniające do nieodpłatnego uczestnictwa w zagranicznej wycieczce turystycznej indywidualnie wybranej z oferty biura. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali stosowne dyplomy i upominki ufundowane przez firmę Savpol Sp z o.o. oraz portal DlaPiekarzy.pl

Organizacja Konfrontacji Mistrzów oraz Zespołowych Mistrzostw Młodych Cukierników była możliwa dzięki współpracy partnerów: Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego, czasopismo Cukiernictwo i Piekarstwo, przedsiębiorstwo Savpol Sp. z o.o., portal DlaPiekarzy.pl, Zespół Szkół nr 1 w Żorach, Cech Rzemiosł Różnych w Rybniku.

 

 
 

 

stat4u