organizacja zakładu

 

dział socjalny

 

Organizacja działu socjalnego

1.Zgodnie z nowymi przepisami ,dział socjalny zakładu powinien być zorganizowany w następujący sposób:

a) szatnia tzw.brudna
b) umywalnia z natryskami
c) szatnia tzw.czysta
d) pokój przerw
e) toalety

2.Ogólne ustalenia dotyczące organizacji działu socjalnego:

a) pomieszczenia szatni dla personelu oraz toalety i umywalnie powinny być oddzielne dla mężczyzn i kobiet.
b) pokój śniadań nazwany także pokojem przerw powinien być wyposażony w sprzęty
i wyposażenia konieczne do przygotowywania i spożywania prostych posiłków
c) umywalnie powinny być wyposażone w umywalki oraz prysznice z zimną i ciepłą wodą,w umywalniach powinny znajdować się środki czystości ,konieczne do zachowania higieny osobistej pracownika.
d) toalety powinny składać się z dwóch osobnych pomieszczeń: w jednym pomieszczeniu powinny być umywalki i wieszaki na ubrania robocze,natomiast w drugim pomieszczeniu WC.

3.Obowiązkowa droga pracownika przychodzącego zewnątrz do zakładu.

Pracownik przychodzący do zakładu jest traktowany jako potencjalne zródło zakażeń. Pracownik przychodzący z zewnątrz może na swym ubraniu i ciele przenosić zanieczyszczenia oraz drobnoustroje.
Pracownik wchodząc na zakład powinien bezpośrednio udać się do działu socjalnego do szatni "brudnej". W szatni brudnej pracownik pozostawia w szafkach wszystkie okryciach w których przyszedł na zakład .Po wyjściu z szatni brudnej pracownik udaje się do umywalni gdzie powinien dokładnie się umyć i osuszyć.
Po wyjściu z umywalni pracownik udaje się do szatni czystej.
W szatni czystej pracownik przebiera się w świeżo wyprane lub jedno razowe ubranie robocze (fartuch,przepaska,czepek ochronny na głowę.
Z szatni czystej pracownik w ubraniu roboczym może udać się na hale produkcyjną.
Po zakończonej pracy, opuszczając zakład, pracownik z działu produkcyjnego udaje się do szatni czystej, gdzie pozostawia ubrania robocze, które przekazywane są do prania.Następnie udaje się do umywalni i szatni"brudnej"gdzie przebiera się w ubrania w których przyszedł do pracy i opuszcza zakład.

4.Rola jaką pełni dział socjalny w zachowaniu higieny produkcji.

Zgodnie z ustaleniami systemu HACCP pracownik uznawany jest za jeden z krytycznych "punktów kontroli"i może być zródłem zakażenia produkcji. Rolą działu socjalnego zgodnie z ustaleniami HACCP jest oddzieleniem działu produkcyjnego od zagrożeń przedostającymi się z zewnątrz zakładu.Na terenie szatni brudnej i umywalni powinny pozostać wszelkie zanieczyszczenia wprowadzone na zakład zewnątrz przez pracownika.
Inną funkcją działu socjalnego jest zapewnienie odpowiednich warunków BHP(bezpieczenstwa i higieny pracy), m.in zapewnienie pracownikowi miejsca w których pracownik może spędzać przerwy i spożywać posiłki, miejscem takim jest pokój przerw. Zgodnie z zasadami BHP pracownikowi nie wolno spędzać przerw ani spożywać posiłków na terenie działu produkcyjnego.
Zgodnie z zasadami sanitarnymi toalety dla personelu powinny posiadać umywalki z ciepłą i zimną wodą oraz miejsce gdzie należy pozostawić ubrania robocze.
 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol