materiały konstrukcyjne

 

obciążenia materiałów

 

Siły działające na materiały konstrukcyjne maszyn i sprzętów produkcyjnych

 W zależności od sposobu działania obciążenia na ciało rozróżniamy następujące podstawowe rodzaje odkształceń: rozciąganie, ściskanie, ścinanie, skręcanie i zginanie.

Rozciąganie. Składają się na nie dwie przeciwnie działające siły, powodujące wydłużenie ciała w kierunku linii działania tych sił. Elementy pracujące na rozciąganie nazywamy prętami i cięgnami.


Ściskanie. Składają się na nie dwie siły o przeciwnych zwrotach, powodujące ściśnięcie (skrócenie) ciała w kierunku linii działania tych sił.Ścinanie. Wywołane jest działaniem dwóch sił tworzących parę sił, powodują w ostateczności ścięcie elementu.
Na ścinanie pracują przede wszystkim nity, śruby, sworznie i spoiny.


           

Skręcanie. Wywołane jest siłami dającymi moment skręcający, pod którego działaniem poszczególne przekroje poprzeczne przedmiotu zostają obrócone względem siebie wokół pewnej osi. Typowym przykładem elementów skręcanych są wały maszyn.


                  

Zginanie. Wywołane jest działaniem sił prostopadłych do osi belki i leżącymi w płaszczyźnie zawierającej tę oś lub równoległej do niej. Typowe elementy zginane to: belki, osie i wały maszyn.


        

      W praktyce częściej spotykanymi odkształceniami są odkształcenia złożone (jednoczesne zginanie i skręcanie, zginanie ukośne, zginanie z rozciąganiem lub ściskaniem)
.

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol