materiały konstrukcyjne

 

tworzywa sztuczne

 


Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne - zwane także plastomerami, są tworzywami na podstawie polimerów syntetycznych, otrzymywanych w wyniku polireakcji z produktów chemicznej przeróbki węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego lub polimerów naturalnych, uzyskiwanych przez chemiczną modyfikację produktów pochodzenia naturalnego (celuloza, kauczuk, białko). Zwykle zawierają określone dodatki barwników lub pigmentów, katalizatorów, napełniaczy, zmiękczaczy (plastyfikatorów), antyutleniaczy.

Do najczęściej spotykanych tworzyw sztucznych należą między innymi polietylen, polipropylen, polistyren, polichlorek winylu nylon, kauczuk syntetyczny, teflon.

Polietylen

Polietylen jest giętki, bezbarwny lub mlecznobiały, topliwy w temperaturze około 60°C, palny, produkt polimeryzacji etylenu, odporny na działanie niskich temperatur, stężonych kwasów i zasad oraz większości rozpuszczalników organicznych, z wyjątkiem tłuszczów i węglowodorów. Stosuje się go do wyrobu folii opakowaniowych, artykułów gospodarstwa domowego, pojemników, butelek, rur, powłok kablowych, itp.

Polipropylen

Polipropylen jest tworzywem otrzymywanym poprzez polimeryzację propenu. Jest to biało żółtawa, przejrzysta masa, twarda, o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i dielektrycznych, odporna na działanie czynników chemicznych. Polipropylen jest palny, ma dość dobrą odporność cieplną (do ok. 130°C). Ma zastosowanie w produkcji elementów, osłon i obudów maszyn, wykładzin, opakowań, pojemników na chemikalia, rur, folii, włókien.

Polistyren

Polistyren jest to produkt polimeryzacji styrenu, bezbarwne, przezroczyste ciało stałe, kruche, odporne na działanie kwasów (z wyjątkiem kwasu azotowego HNO3), zasad, alkoholi, olejów, rozpuszcza się w węglowodorach aromatycznych, ma dobre właściwości dielektryczne, małą odporność cieplną, jest palny. Stosowany do wyrobu materiałów elektroizolacyjnych, części maszyn produkcyjnych, naczyń, pojemników. Z polistyrenu można otrzymać styropian - lekki materiał izolacyjny.

Polichlorek winylu

Polichlorek winylu jest to produkt polimeryzacji chlorku winylu (chloroetenu). Czysty PVC jest twardy, niepalny, odporny na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad, alkoholi, benzyny, rozpuszcza się w wielu rozpuszczalnikach organicznych, ma dobre właściwości dielektryczne, małą odporność cieplną, ulega rozkładowi pod wpływem ciepła i światła. Znajduje zastosowanie w produkcji rur, armatury sanitarnej, elementów budowlanych, przyborów kreślarskich, opakowań, uszczelek, wykładzin podłogowych i tapicerskich, powłok ochronnych, folii ubraniowych i galanteryjnych, sztucznej skóry.

Nylon


Nylony (poliamidy) są bezbarwne lub kremowe, włóknotwórcze, elastyczne, wytrzymałe mechanicznie, odporne na działanie czynników chemicznych, oprócz kwasów, stężonych zasad i utleniaczy. Są stosowane do wyrobu włókien, folii, artykułów gospodarstwa domowego, części maszyn, powłok elektroizolacyjnych.

Teflon

Teflon (politetrafluoroetylen) - cechuje go wyjątkowa odporność chemiczna i cieplna, doskonałe właściwości ślizgowe, dobre właściwości mechaniczne i dielektryczne, niepalność. Zastosowanie: do wyrobu urządzeń i aparatury chemicznej, w elektronice i elektrotechnice, artykułów gospodarstwa domowego, itp.
 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol