materiały konstrukcyjne

 

materiały metalowe

 

Materiały metalowe stosowane w wyposażaniu zakładów dzielą się na dwie zasadnicze grupy: materiały metalowe żelazne i materiały metalowe nieżelazne.

Materiały metalowe żelazne

Do materiałów metalowych żelaznych zalicza się surówkę, żeliwo oraz stal. Surówka to półprodukt otrzymywany w hutach z wytopu rud żelaza. Surówka nie ma bezpośredniego zastosowania w zakładach gastronomicznych, ale jest surowcem z którego otrzymuje się żeliwo i stal.

Żeliwo

Żeliwo charakteryzuje się wytrzymałością na wysokie temperatury, dobrym przewodnictwem ciepła oraz dużą twardością. Wykorzystuje się je jako materiał konstrukcyjny elementów grzewczych instalacji centralnego ogrzewania, piecy, kotłów i trzonów kuchennych. Wykonuje się z niego drobny sprzęt produkcyjny taki jak np. formy wypiekowe. Istnieje również żeliwo ocynkowane, od którego odchodzi się ze względu na jego toksyczność(może ono przenikać do produktów, a poza tym sprzęty ocynkowane mają tendencję do rdzewienia).

Stal

Stal jest stopem żelaza z węglem. Dzieli się na dwie grupy: stal konstrukcyjną i stal narzędziową.

Stal konstrukcyjna jest stalą niestopową wykorzystywaną jako materiał zbrojeniowy ścian budynków, oraz przewalcowana z której wykonuje się elementy konstrukcyjne maszyn i mebli stalowych, nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Wadą stali konstrukcyjnej jest słaba odporność na działanie kwasów, wody i innych substancji wywołujących korozję, ze stali konstrukcyjnej wykonuje się niektóre sprzęty kuchenne, jednak wymagają one emaliowania.

Stal narzędziowa to stopy zawierające różne dodatki uszlachetniające, poprawiające trwałość tego materiału, odporność na temperaturę, kwasy i wodę. W gastronomii najczęściej wykorzystuje się stal nierdzewną, z której wykonuje się blaty stołów, narzędzia produkcyjne, garnki, miski, narzędzia produkcyjne itp. Zaletą tego materiału jest łatwość w utrzymaniu w czystości, brak podatności na korozję i nietoksyczność.

Materiały metalowe nieżelazne

Materiały metalowe nieżelazne to głównie miedź i aluminium. Reagują one silnie z substancjami chemicznymi takimi jak: enzymy, kwasy organiczne. Z tego powodu wykorzystywanie tych materiałów do wytwarzania naczyń i sprzętów jest ograniczona i niezalecana.

Aluminium

Aluminium jest lekkim metalem, łatwo reaguje z kwasami, jest łatwy w formowaniu i dobrze przewodzi ciepło. Z aluminium wytwarza się drobny sprzęt, naczynia, powinny być one jednak powlekane warstwą emalii. Wadami aluminium są: podatność na odkształcenia, zadrapania, utlenianie.
Miedź

Miedź posiada właściwości plastyczne i dobrze przewodzi ciepło. Ponadto jest odporna na czynniki atmosferyczne i nie ulega korozji. Pod wpływem niektórych kwasów, enzymów tworzy silne związki toksyczne. Miedź jest używana jako materiał konstrukcyjny instalacji(np. wodnej, elektrycznej). Wyrabia się z niej także destylatory, kotły parowe oraz inną aparaturę. Można z niej wykonywać naczynia i sprzęty pod warunkiem że będą one zabezpieczone warstwą cynkową.
 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol