wyposażenie techniczne

 

połączenia części maszyn

 

Połączenia części maszyn.

 

1.Połączenia spoczynkowe.

            Prawie wszystkie urządzenia techniczne składają się z dużej liczby elementów współdziałających ze sobą. W celu zapewnienia właściwej ich współpracy elementy te powinny być ze sobą połączone w odpowiedni sposób.

            Połączenia za pomocą nitowania, lutowania i spawania nie dają się rozłączyć bez uszkodzenia i należą do grupy połączeń nierozłącznych. Dają się natomiast rozmontowywać połączenia gwintowe, kształtowe i wciskowe.

            W przypadku gdy łączone elementy powinny być względem siebie unieruchomione, należy stosować połączenia spoczynkowe. Natomiast połączenia ruchowe są stosowane wówczas, gdy między elementami łączonymi ma być zapewniony ruch obrotowy lub postępowy (prowadnice).

 

2.Połączenia ruchowe.

-Łożyskowe

            Łożyska należą do grupy połączeń ruchowych, zapewniających możliwość poruszania się elementów względem siebie ruchem obrotowym.

            Łożyska ślizgowe charakteryzują się dużą prostotą konstrukcji, składają się bowiem jedynie z dwóch elementów: obrotowego czopa oraz panwi.

-Napędowe

            Sprzęgło łączy z sobą dwa wałki, umożliwiająć przeniesienie mocy z jednego na drugi. Najprostszymi sprzęgłami są sprzęgła sztywne. Są one często używane do łączenia urządzeń produkcyjnych z maszynami napędzającymi.

 

3.Hamulce.

            Hamulce służą do zmniejszania prędkości obrotowej wirujących elementów maszyn i urządzeń przez wprowadzenie dodatkowego obciążenia. Najczęściej wykorzystuje się do tego celu siły tarcia.

            Ze względu na kształt elementu ciernego można dokonać podziału hamulców na taśmowe, szczękowe i tarczowe.

-Taśmowe

            Taśma skórzana jest owinięta dokoła bębna, którego obrót ma być hamowany, i dociskana do bębna za pomocą dźwigni. Kierunek obrotu jest tak dobrany, że siły tarcia między bębnem a taśmą „pomagają” w hamowaniu, zmniejszając wartość siły, jaka musi być przyłożona do dźwigni.

-Szczękowe

            W hamulcu szczękowym taśma jest zastąpiona szczękami w postaci klocków, wykonanych z materiału odpornego na ścieranie i wysoką temperaturę, która pojawia się w wyniku istnienia tarcia.

-Tarczowe

            Klocki hamulcowe są w tym przypadku dociskane nie do powierzchni bębna, lecz do płaskiej tarczy osadzonej na wale hamowanego urządzenia. Hamulce tarczowe są najskuteczniejsze spośród wymienionych dzięki dobremu odprowadzeniu ciepła wydzielającego się podczas hamowania.

 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol