wyposażenie techniczne

 

wyposażenie smażalni


Wyposażenie myjni sprzętu produkcyjnegoMyjnie są urządzeniami i wyposażeniem ciastkarni rzemieślniczych i przemysłowych. W małych i dużych ciastkarniach myjnie służą do mycia sprzętu używanego podczas produkcji, i narzędzi potrzebnych do wstępnego i końcowego obrabiania surowców produkcji piekarsko – ciastkarskiej.Zlewy służą do mycia naczyń do produkcji oraz do dbania o higienę w czasie pracy. Zlew zazwyczaj przytwierdzony jest do ściany pod kranem mający otwór, od którego odchodzi rura odprowadzająca do ścieków wylewane płyny.

Utrzymywanie w czystości pomieszczeń produkcyjnych, szczególnie tam gdzie następuje bezpośredni kontakt produktu z otoczeniem, wymaga częstego mycia.

Mycie maszyn i urządzeń wymaga dużego nakładu pracy. Ponadto przy miejscowym myciu mechanicznym zużywa się duże ilości środków myjących. Dlatego też zastosowano system mycia w obiegu zamkniętym, w którym znacznie zmniejszono zużycie wody, pary wodnej oraz środków chemicznych. Ograniczono także w bardzo dużym stopniu udział pracy ręcznej.

Przykładem takiego rozwiązania jest system CIP. Polega on na tym, że w procesie technologicznym włącza się automatyczny układ mycia w obiegu zamkniętym, którego podstawową część stanowi stacja mycia, mająca odpowiedni program, składająca się ze zbiorników wody, roztworów myjących i dezynfekujących, pomp, zaworów i przewodów, zakończonych urządzeniami rozpylającymi. Podczas trwania procesu technologicznego, przy przepływie surowca przez maszyny i urządzenia, układ CIP jest całkowicie odcięty od linii produkcyjnych.

Dopiero po zakończeniu czynności technologicznych, opróżnieniu maszyn i urządzeń z produktu oraz odcięciu ich od zbiorników zasilających, rozpoczyna się mycie w obiegu zamkniętym. Zaczyna się ono myciem wstępnym. Które powoduje usunięcie resztek produktu z mytych powierzchni. Czynnik myjący, zawierający wiele zanieczyszczeń, usuwa się z układu.

Po wstępnym myciu następuje właściwe mycie z użyciem środków myjących, np. detergentów. Zużyty roztwór jest przekazywany do stacji mycia, do zbiornika mycia wstępnego. Mycie kończy się płukaniem czystą wodą, którą przekazuje się do zbiornika mycia wstępnego.

W systemie mycia i dezynfekcji CIP charakterystyczne jest to, że w zakładzie przemysłowym jest tylko jedna stacja centralna lub stacja centralna z kilkoma, wspomagającymi ją stacjami działowymi.

Mycie linii produkcyjnym systemem CIP składa się zwykle z trzech obiegów:

- Obieg I jest dostosowany do mycia maszyn i urządzeń, stosowanych do magazynowania i obróbki surowca,

- Obieg II jest dostosowany do mycia aparatury, w której jest wytwarzany gotowy produkt,

- W obiegu III są myte maszyny i urządzenia, stosowane podczas dozowania, pakowania i magazynowania gotowego produktu.

Stacja mycia składa się z wielu zbiorników, w których znajdują się różne środki myjące. Środki te, po wykorzystaniu, zawraca się do tych samych zbiorników. Odpowiednie stężenie środków myjących utrzymuje się przez ich uzupełnienie. Woda z płukań międzyoperacyjnych jest wykorzystywana do płukania wstępnego. Po płukaniu wstępnym woda silnie zanieczyszczona jest kierowana bezpośrednio do ścieków.Mycie z wielokrotnym zużyciem roztworów jest wykorzystywane głównie do powierzchni niezbyt zabrudzonych. Wymaga ono stosowania odpowiedniego programu i ścisłego jego kontrolowania. Istotny wpływ na efekt mycia ma stopień zużycia środków myjących.

Mycie systemem CIP trwa kilkadziesiąt minut. Stosunkowo długo trwa mycie wymienników ciepła Czas mycia zależy od:

- Rodzaju środka myjącego,

- Temperatury środka myjącego,

- Szybkości przepływu,

- Rodzaju usuwanego zanieczyszczenia

Stosowanie systemu CIP zależy od rodzaju przerabianego surowca i urządzeń potrzebnych do jego przetwarzania:

- Przy przetwarzaniu produktów płynnych, praktycznie cała linia technologiczna może być myta z zastosowaniem systemu CIP,

- Przy przetwarzaniu produktów o konsystencji stałej tylko część urządzeń może być włączona do stacji mycia.

Dlatego też w praktyce przemysłowej są stosowane wszystkie systemy mycia:

- Mycie ręczne, mycie mechaniczne lokalne i mycie w obiegu zamkniętym.

Środki myjące w przemyśle spożywczym są to substancje, stosowane do usuwania

zanieczyszczeń w procesie mycia różnych powierzchni:

- Kontaktujących się z żywnością ( powierzchnie maszyn, wymienników ciepła pasteryzatorów, przewodów, zbiorników),

- Przenośników,

- Podłóg i ścian pomieszczeń produkcyjnych,

- Opakowań szklanych butelki, słoje, metalowych puszek oraz tworzyw sztucznych.

 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol