wyposażenie techniczne

 

wyposażenie magazynów

 


Magazyn– jest to specjalny budynek lub wydzielone pomieszczenie przeznaczone do gromadzenia i czasowego przechowywania zapasu towarów. W zależności od rodzaju przechowywanych towarów wyróżnia się magazyny artykułów spożywczych i artykułów przemysłowych typu uniwersalnego lub specjalnego np. magazyn soli, mąki artykułów sypkich itp.

Pomieszczenie magazynowe powinno być wyposażone w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Ponadto każdy magazyn powinien mieć urządzenia wentylacyjne. Wentylacja i przewietrzenie zapobiegają gromadzeniu się pyłu, powstawaniu wilgoci i gromadzeniu się niekorzystnych dla przechowywanych towarów „obcych” zapachów.

Magazyn powinien być wyposażony również w przyrządy pomiarowe do określania wilgotności względnej powietrza i jego temperatury.PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE MAGAZYNOWEWÓZKI MAGAZYNOWEWózki magazynowe służą do przewozu mąki i innych surowców ze środków transportowych do magazynów, jak również z magazynów do pomieszczeń produkcyjnych, używa się w ciastkarniach najczęściej pionowych wózków dwukołowych, pionowych wózków podnoszących, poziomych wózków zwykłych i podnoszących.PALETYPalety służą do położenia surowców, aby nie leżały bezpośrednio na ziemi, oraz pomagają w łatwiejszym transporcie. Palety przeważnie są zrobione z drewnianych desek. Do piekarni przemysłowych dostarcza się duże ilości surowców w różnych opakowaniach. Przyjmowanie i rozmieszczanie w magazynach jest uciążliwe. Dlatego dąży się do uproszczenia czynności wykonywanych ręcznie i usprawniania. Duże ułatwienie stanowi tzw. paletyzacja, konteneryzacja. Ułożenie wielu pojedynczych sztuk towaru umożliwia operowanie całymi jednostkami ładunkowymi. Mieszczą się one na odpowiedniej konstrukcji zwanej paletą. Przenoszenie palety z ładunkiem, odbywa się za pomocą wózków widłowych.REGAŁY I SZAFYRegał – mebel wchodzący w skład segmentu lub osobno stojący, składający się z wielu półek metalowych lub drewnianych oraz ścianki tylnej i dwóch bocznych, przeznaczony zwykle do umieszczania na nim produktów gotowych lub sprzętu drobnego.


Szafa – mebel skrzyniowy posiadający wewnątrz wieszaki na ubrania robocze lub na fartuchy, oraz półki służące do przechowywania różnych przedmiotów, zamykane drzwiami.SPRZĘT KONTROLNO POMIAROWY


Wagi są to urządzenia służące do warzenia surowców, półproduktów i wyrobów gotowych stosuje się następujące rodzaje wag.

Do odważania ciasta, jak również do ważenia surowców w niewielkich ilościach najodpowiedniejsze są wagi odważnikowe 5 – 10 kilogramowe.


Do sprawdzania ciężaru ciastek, półproduktów oraz dokładnego ważenia niektórych surowców jak wanilina, przyprawy korzenne, amoniak itp. stosuje się wagi uchylne.


Do ważenia większej ilości surowców i półproduktów w toku produkcji (np. kocioł z ciastem) używa się wag pomostowych o nośności 250 – 1000kg.

Ważenie surowców w magazynie np. worki z mąką, cukrem i makiem odbywa się na wagach dziesiętnych 200 kilogramowych.Higrometr – jest to przyrząd służący do wyznaczania wilgotności powietrza; do pomiaru wilgotności względnej powietrza powszechnie używa się higrometru włosowego ( wykorzystanie zdolności włosa ludzkiego do zmiany długości w zależności od zmiany wilgotności względnej).Psychrometr – przyrząd służący do pomiaru wilgotności powietrza, składający się z dwóch termometrów rtęciowych: suchego i zwilżonego (zbiornik z rtęcią jest owinięty mokrym batystem); po odczytaniu wskazań obu termometrów, termometr tablicy psychrometrycznej wyznacza się wilgotność powietrza.Termometr – przyrząd do mierzenia temperatury: działania termometru polegają na zmianie właściwości fizycznych elementu temperatury – tzw. ciała termometrycznego (np. obojętność cieczy, rtęci, oporu drutu metalowego) pod wpływem zmian temperatury w zetknięciu w zetknięciu z badanym układem fizycznym.
 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol