mikrobiologia żywności

 

procesy rozmnażania

 

Rozmnażanie się wirusów:Wirusy są to bezwzględne pasożyty, mogą rozwijać się wyłącznie w zainfekowanej żywej komórce.

Rozmnażanie przebiega w następujących stadiach:

Przeniknięcie wirusa do komórki.
Przejście we wnętrzu komórki z postaci kulistej, do postaci wydłużonej nitki.
Podział nitkowatej postaci wirusa na części.
Przejście każdej podzielonej części w pełni rozwiniętą postać wirusa.
Wzrastająca ilość wirusów we wnętrzu komórki niszczy komórkę a dojrzałe formy wegetatywne przedostają się do środowiska.


Rozmnażanie się bakterii:Przebieg procesów rozmnażania się bakterii polega na podziale komórki.

Bakterie kuliste dzielą się:

W jednej płaszczyźnie – ziarniaki, dwójniaki lub paciorkowce.
W dwóch płaszczyznach prostopadle do siebie – czwórniaki
W trzech płaszczyznach przy zachowaniu kolejności płaszczyzn – pakietowce.
W trzech płaszczyznach dowolnej kolejności płaszczyzn – gronkowce.
Rozmnażanie się komórek bakteryjnych o kształcie cylindrycznym (wydłużonym) np. bakterie spiralne, pałeczki, laseczki:

Proces ten przebiega poprzez podział poprzeczny komórki w wyniku czego powstają łańcuchy komórkowe lub oderwane pojedyncze komórki bakteryjne.Rozmnażanie się grzybów mikroskopowych:Wyróżnia się dwa rodzaje rozmnażania się drożdży:

Rozmnażanie płciowe
Rozmnażanie bezpłciowe
Najczęściej spotykanym rodzajem rozmnażania drożdży jest rozmnażanie bezpłciowe, które w zależności od gatunku drożdży przebiegać może poprzez pączkowanie lub poprzez rozczepianie.

W niekorzystnych warunkach środowiska (brak pożywki) drożdże rozmnażać mogą się w sposób płciowy tworząc zarodniki.

Rozmnażanie bezpłciowe poprzez pączkowanie przebiega w następujących stadiach:

Na komórce macierzystej powstaje uwypuklenie, które stopniowo powiększa się.
Jądro komórkowe stopniowo przesuwa się w kierunku uwypuklenia wydłużając swój krzątał
Jądro komórkowe dzieli się, jedna część pozostaje w obrębie uwypuklenia – drugie wraca na pierwotne miejsce.
Ściana komórkowa zamyka się tworząc nową komórkę.


Rozmnażanie płciowe odbywające się przez kopulację dwóch komórek, w wyniku czego powstaje zygota, stająca się workiem.


Rozmnażanie się pleśni:


Pleśnie zaliczamy do grupy grzybów mogą rozmnażać się na kilka sposobów:


Rozmnażanie wegetatywne (bezpłciowe) – przebiegać może poprzez zarodnikowanie, podział grzybni lub poprzez wykształcenie specjalnych strzępków, które oddzielając się od rodzimego organizmu tworzą nową strukturę.
Najczęściej spotykanym u pleśni procesem rozmnażania wegetatywnego jest wytwarzanie zarodni z zarodnikami

Zarodniki pleśni rozprzestrzeniają się wraz z prądem powietrza, przedostając się do środowisk w których kiełkują.


Rozmnażanie generatywne (płciowe) – przebiega przez zlanie się narządów płciowych (organu) znajdujących się na końcach strzępek dwóch różnych grzybni, w wyniku tego procesu tworzy się wielokomórkowa zygota, która w korzystnych warunkach kiełkuje tworząc grzybnie.
 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol