mikrobiologia żywności

 

charakterystyka rikestii

 

Charakterystyka rikestiiRikestie – zaliczane są do grupy bezwzględnych pasożytów, ich siedliskiem są organizmy stawonogów, z którymi żyją w symbiozie, lub na których pasożytują, z punktu widzenia technologii żywności nie odgrywają żadnej roli w produkcji zywności.

Uznawane są za ogniwo łączące pomiędzy wirusami a bakteriami.Kształty rikestii:

Rikestie posiadają kształty przypominające bakterie o komórkach kulistych lub cylindrycznych, nie wykształcają rzęsek ani przetrwalników, bytują pojedynczo, parami lub tworzą krótkie łańcuszki.Różnice między likestiami a bakteriami:

Przyjmuje się, że rikestie tworzą ogniwo łączące pomiędzy wirusami a bakteriami gdyż posiadają rozmiary znacznie mniejsze niż bakterie a do wirusów upodabnia je ściśle pasożytniczy tryb życia.Budowa rikestii:

Eikestie wykazują następujące cechy anatomiczne:

Posiadają komórki otoczone ścianą komórkową, wypełnione są cytoplazmą, wewnątrz której umieszczona jest substancja jądrowa.

 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol