mikrobiologia żywności

 

procesy syntezy i rozkładu

 

Procesy syntezy i rozkładu z udziałem drobnoustrojów.Aby mogła być zachowana równowaga w krążeniu pierwiastków w przyrodzie przebiegać muszą dwa podstawowe procesy:Synteza związków organicznych
Rozkład związków organicznych


Synteza związków organicznych przebiega głównie za pośrednictwem bakterii samożywnych.

Proces syntezy polega na wytwarzaniu z prostych związków mineralnych i złożonych związków organicznych (np. węgiel, woda, tlen) za pośrednictwem roślin zielonych, przekształcane są na węglowodany.

Rozkład substancji organicznych odbywa się głównie przy udziale drobnoustrojów. Proces ten polega na rozłożeniu martwej materii organicznej na proste związki mineralne. Rozkład prowadzony jest przez wiele gatunków drobnoustrojów.

Przebieg tego procesu podzielić można na trzy typy:Fermentację
Gnicie
Mineralizację


a) Proces fermentacyjny – jest to niecałkowity rozkład związków organicznych złożonych głównie z węgla wodoru i tlenu.

W wyniku tego procesu powstają takie substancje jak:

- Dwutlenek węgla

- Wodór

- Kwasy organiczne (kwas mlekowy)

- Alkohole (alkohol etylowy)

- Inne substancje
b) Proces gnilny – polega na rozkładzie głównie białek lub innych związków organicznych zawierających azot, co w wyniku tego procesu powstają amoniak, siarkowodór, dwutlenek węgla i inne związkic) Proces mineralizacji – jest to całkowity rozkład związków organicznych, w wyniku którego uzyskiwane są związki nieorganiczne w postaci prostej. Do związków tych zalicza się dwutlenek węgla, wodę, azot, potas, wapń i siarkę.

Proces mineralizacji przebiega głównie przy udziale drobnoustrojów rozkładających związki organiczne za pośrednictwem enzymów, w wyniku czego uwalniane są do środowiska związki nieorganiczne w postaci prostej.Obieg pierwiastków w przyrodzie:Stały obieg materii w przyrodzie jest możliwy dzięki rozkładzie związków organicznych, aż do pierwiastków, oraz na syntezie (budowie) z tych pierwiastków związków złożonych (organicznych).

Proces obiegu pierwiastków w przyrodzie jest procesem nieustającym, w którym oprócz drobnoustrojów uczestniczą również rośliny i organizmy wyższe, zakłócenia tego procesu mogą powodować zanik procesów życiowych wielu lub nawet wszystkich organizmów.
 

 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol