składniki chemiczne

 

węglowodany budowa i klasyfikacja

 

Podstawowe wiadomości o budowie chemicznej i pochodzeniu węglowodanów.Węglowodany inaczej cukry są to związki chemiczne składające się z atomów węgla, wodoru i tlenu.

Pierwiastki te występują w budowie węglowodanów w proporcji 1:2:1

Ogólny wzór węglowodanów tzw. wzór sumaryczny:

Cn H2n OnPochodzenie węglowodanów:

Węglowodany są głównie pochodzenia roślinnego wytwarzane są w różnych częściach roślin zielonych w wyniku reakcji fotosyntezy.

Fotosynteza – jest to zjawisko biochemiczne polegające na asymilacji CO2, który w połączeniu z wodą i przy udziale promieni słonecznych przechodzi w postać węglowodanów.

Reakcja fotosyntezy przebiega zgodnie z następującą reakcją chemiczną:

6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2

Rośliny gromadzą cukry jako materiał zapasowy łącząc cząsteczki cukrów prostych w bardziej skomplikowane struktury np. skrobia ziemniaczana, sacharoza buraczana.Podział węglowodanów – cukry proste i złożone.

Wszystkie cukry można podzielić na dwie podstawowe grupy:


Cukry proste


Cukry złożone


a) Cukry proste – nazywane inaczej jednocukrami lub monosacharydami zbudowane są z jednej cząsteczki węglowodanu. Do cukrów tych zalicza się np. glukozę, fruktozę, galaktozę i mannozę.

b) Cukry złożone – klasyfikują się do dwóch grup:

· Dwucukry- bisacharydy

· Wielocukry- polisacharydy

a) Dwucukry – bisacharydy. Podczas łączenia cukrów prostych w postać złożoną następuje wytrącenie wody w związku z czym uzyskiwany jest dwucukier o wzorze chemicznym

C12 H24 O11.

Do dwucukrów zalicza się np. laktozę – (glukoza + glukoza) i sacharozę – (glukoza + fruktoza).

b) Wielocukry – polisacharydy. Powstają poprzez połączenie się większej liczby cząsteczek cukrów prostych w jedną substancję.

Do wielocukrów zalicza się np. skrobię - (dekstryny + maltoza + glukoza)
Ze względu na cechy węglowodanów związane z żywieniem człowieka; węglowodany dzieli się na dwie podstawowe grupy:


Węglowodany przyswajalne i nieprzyswajalne przez organizm człowieka


O przyswajalności cukrów decyduje poziom, w jaki potrafią się one rozkładać do postaci prostej (rozkład na cukry proste). Rozkład cukrów złożonych do postaci prostej odbywać się może w organizmie człowieka, lub w wyniku procesów technologicznych.


 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol