składniki chemiczne

 

składniki pokarmowe

 

Podział i rola składników pokarmowych żywności.

Człowiek jest organizmem zaliczanym do grupy cudzożywnych oznacza to, że aby spełnić swe funkcje życiowe musi otrzymywać pokarm z zewnątrz.

Rola, jaką spełnia pokarm
- Zaopatruje organizm w składniki potrzebne do budowy i odbudowy komórek i tkanek nowych oraz zastępowania i odbudowy komórek uszkodzonych.

- Pożywienie dostarcza składników koniecznych do wytwarzania energii potrzebnej dla zachowania funkcji fizjologicznych człowieka oraz aktywności jednostki i innych czynników warunkujących zdrowie fizyczne i psychiczne.

- Dostarcza składników potrzebnych do podtrzymywania procesów regulujących zachodzące w organizmie przemian biochemicznych.Produkty spożywcze dostarczające podstawowe składniki pokarmowe:

BUDULCOWE

Mięso

Jaja

Ryby (białka)

Drób

Mleko

Nasiona roślin strączkowychENERGETYCZNE (węglowodany)

Mąka

Kasza

Pieczywo

Cukier buraczany

Ziemniaki

Miód

Ciastka

SłodyczeENERGETYCZNE (tłuszcze)

Smalec

Łój wołowy

Margaryna

Masło

TranREGULUJĄCE (witaminy)

Świeże owoce

Świeże warzywaPrawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka zależy w dużej mierze od ilościowego i jakościowego składu pożywienia.

Zubożenia tego składu mogą powodować głód jakościowy lub ilościowy.


 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol