składniki chemiczne

 

terminologia

 

Terminologia technologii żywności.

Technologia – jest to dziedzina nauki zajmująca się procesami wytwórczymi lub inaczej technologicznymi, produkcyjnymi.

Słowo technologia pochodzi z języka greckiego i oznacza rzemiosło, czyli rękodzielnictwo.

Technologia żywności – jest to nauka, której dziedziną jest przebieg procesów technologicznych produkcji żywności.

Towar – jest to wszystko to, co można sprzedać, czyli wszystko to, co przedstawia wartość materialną i jest przeznaczone na sprzedaż.

Produkcja – polega na przetworzeniu surowców na półprodukty a następnie na wyroby gotowe.

Proces produkcyjny – jest to inaczej proces technologiczny, czyli całokształt działań zmierzających do wytworzenia danych towarów, przeznaczonych na sprzedaż przy udziale surowców, materiałów pomocniczych, półproduktów, aparatury i wyposażenia technologicznego.

a) Surowce – są to towary, które należy zakupić lub nabyć, aby następnie wprowadzić je w procesie technologicznym do półproduktu lub\ i do wyrobu gotowego.

Surowce wchodzą bezpośrednio w skład wyrobu gotowego.

b) Półprodukty – są to towary wytworzone w zakładzie produkcyjnym z surowców, przy udziale materiałów pomocniczych, maszyn i innych czynników produkcyjnych, nie będące gotowym wyrobem, jednak wchodzącym w skład wychodzącego gotowego towaru.

c) Materiały pomocnicze – są to towary, którymi należy się posłużyć w procesie technologicznym, w celu uzyskania wyrobu gotowego, nie wchodzące jednak bezpośrednio w jego skład.

d) Maszyny i wyposażenia techniczne – służą do wytwarzania towarów z surowców na półprodukty, a następnie na wyroby gotowe.

e) Wyroby gotowe – są to towary wykonane w zakładzie produkcyjnym z surowców, przy udziale materiałów pomocniczych, maszyn i urządzeń technicznych, przeznaczone na sprzedaż.

f) Towar – jest to wszystko, co można sprzedać, czyli wszystko, co przedstawia wartość materialną i jest przeznaczone na sprzedaż.

g) Żywność – to towary będące produktami dostarczającymi organizmowi substancji potrzebnych do właściwego funkcjonowania, czyli składników pokarmowych.

h) Składniki pokarmowe – to takie substancje chemiczne jak:

- Białka

- Tłuszcze

- Węglowodany Składniki odżywcze

- Witaminy

- Składniki mineralne

- Woda

- Kwasy organiczne

Substancje te powinny być zawarte w surowcach lub dodane w procesie technologicznym, w celu uzyskania pełnowartościowego wyrobu gotowego, będącego produktem gotowym.

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol