produkcja piekarska

 

dzielenie i kształtowanie ciast pszennych

 

Dzielenie i kształtowanie ciasta.

W małych piekarniach ciasto dzieli się i kształtuje ręcznie.
W piekarniach większych odbywa się to za pomocą maszyn
Niektóre maszyny dokonują jednocześnie dzielenia i kształtowania ciasta. Maszyny dzielą całą masę przefermentowanego ciasta na kęsy o jednakowej odpowiedniej masie, co zapewnia, że wszystkie kęsy mają identyczny kształt.
Na każdy gatunek pieczywa może być ustalona inna masa kęsów ciasta i jest ona zawsze większa od gotowego pieczywa.
Ta nadwyżka w masie ciasta jest przeznaczona na tzw. ubytek wypiekowy powstający podczas wypieku.
Masa kęsów zależy od rodzaju pieczywa i konsystencji ciasta.
Ciasto o rzadszej konsystencji traci więcej masy podczas wypieku niż ciasto sztywniejsze.

Dzielenie i kształtowanie ciasta bułkowego.

Czynności dzielenia i kształtowania ciasta odbywają się za pomocą maszyn:
1. Krajalnic ręcznych – górno i dolno dźwigowych
2. Krajalnico – kształtownic (dzielarko – zaokrąglarki)
3. Wytłaczarek – dzielarko – kształtownic
Najprostsze krajalnice są obsługiwane całkowicie ręcznie i mają jeszcze zastosowanie w mniejszych piekarniach głównie rzemieślniczych.
Do krajalnic podaje się kęsy pierwotne (presy) oddzielone od masy przefermentowanego ciasta i zwarzone.
Krajalnice dzielą kęs wstępny na 30 tzw. kęsów wtórnych, czyli małych kęsów przeznaczonych bezpośrednio do produkcji bułek drobnych.
Masa kęsów wtórnych jest nieco większa od masy bułek. Ta niewielka różnica jest przeznaczona na ubytek wypiekowy.
(np. kęs wtórny o masie nominalnej 50g powinien ważyć ok. 55g.)
Masę pierwotną można obliczyć np. 30 x55g = 1650g = 1,65kg

Kęsy wtórne poddaje się kształtowaniu, które zwykle składa się z dwóch faz:

I faza – obtaczanie kuliste
II faza – kęsom kulistym nadaje się ostateczny kształt (podłużny, kulisty; z nacięciami gwieździstymi lub podłużnymi)
W dużych piekarniach do dzielenia i kształtowania ciasta na bułki drobne służą tzw. wytłaczarki i mają one najczęściej zastosowanie w tzw. mechanicznych liniach obróbczych.
W przeciwieństwie do krajalnic wytłaczarki pracują ruchem ciągłym a ich wydajność w zależności od rodzaju urządzenia wynosi od 6 do 12 tysięcy bułek na godzinę.
Wytłaczarka kształtuje kęsy za pomocą specjalnego zespołu, którego działanie polega najpierw na podzieleniu ciasta a następnie na obtoczeniu na kształt kulisty kęsów.
Po każdej operacji mechanicznej (zaokrąglanie, wydłużanie, nacinanie) ciasto pszenne wymaga krótkiego odpoczynku, który zwie się rozrostem wstępnym a który zwykle trwa od 4 do 8 minut.
Ciasto pszenne niepoddane rozrostowi wstępnemu, lecz podane do dalszej obróbki mechanicznej jest twarde, sprężyste, kruche, zbite i nie poddaje się ponownemu kształtowaniu.Kształtowanie kęsów ciasta

Ciasto podzielone na kęsy jest poddawane obróbce mechanicznej w celu nadania mu określonego kształtu decydującego o zewnętrznym wyglądzie pieczywa, a także zapewnienia odpowiednich strukturotwórczych właściwości, w tym m.in. zdolności zatrzymywania gazu i utrzymywania kształtu kęsów podczas rozrostu i wypieku. Na powierzchni ciasta powstaje błonka – warstwa zatrzymująca gaz (CO2) podczas rozrostu. Kształtowanie kęsów ciasta może być wykonane ręcznie lub mechanicznie.


Kształtowanie ręczne

Kształtowanie ręczne wymaga, podobnie jak dzielenie, sprawności fizycznej, a także dobrego opanowania techniki ruchów. Ważne jest uzyskanie jednolitej struktury kęsów (tzw. równe skręcanie), gdyż w przeciwnym razie wystąpi nierównomierny rozrost i wadliwa porowatość miękiszu.

Kształtowanie ciasta na chleb – jest łatwiejsze niż na pieczywo drobne i polega na przegniataniu kęsów, ich zaokrąglaniu i ewentualnie wydłużaniu.

Przegniataniem – nazywa się kilkakrotne wydłużenie kęsów nadgarstkami, po którym następuje złożenie ciasta. Dłonie i powierzchnia stołu powinny być w czasie przegniatania pokryte cienką warstwą mąki, która zapobiega przyklejaniu się ciasta.

Zaokrąglanie kęsów – to z kolei czynność polegająca na kulistym obtaczaniu kęsów
(tzw. przekręcanie kęsów). Końce kęsów wgniata się nadgarstkami do środka i palcami podkłada pod nadgarstki tworzące się inne końce kęsów, przy czym spojenia kęsów pozostawia się pod dłonią. Powierzchnia zaokrąglonego kęsa powinna być jednolicie gładka, bez pęknięć i załamań.

Zaokrąglone kęsy układa się spoiną (tzw. śluzą) do spodu. Podczas wydłużania zaokrąglony kęs odwraca się spojeniem do góry, po czym dłońmi obtacza go wzdłuż, na powierzchni stołu.
W przypadku rozrostu prowadzonego w koszykach kęs układa się spojeniem do góry, a przy wypieku chleba w formach wkłada się ciasto do formy tak, aby spojenie przylegało do spodniej ścianki.Kształtowanie kęsów ciasta na pieczywo drobne jest czynnością wymagającą szczególnych umiejętności manualnych. Obejmuje najczęściej następujące operacje:
• obtaczanie kuliste (tzw. zaokrąglanie),
• obtaczanie podłużne, (tzw. wałkowanie lub rolowanie),
• naciskanie i wyciskanie,
• nakładanie lub zakładanie,
• stykanie, inaczej (składanie),
• zawijanie,
• przeplatanie,
• tzw. zawlekanie (kluczenie),
• nacinanie.

W produkcji jednego gatunku drobnego pieczywa mogą być stosowane dwie lub nawet trzy operacje kształtowania ciasta. Sposoby kształtowania poszczególnych rodzajów pieczywa drobnego są bardzo zróżnicowane. Poprawnego kształtowania kęsów ciasta można się nauczyć tylko podczas zajęć praktycznych.

Operacje kształtowania kęsów ciasta na poszczególne gatunki pieczywa pszennego

Obwarzanki

Zaokrąglony kęs ciasta wydłuża się do uzyskania długiej linki o jednakowej grubości. Na obu końcach tej linki kładzie się dłonie i wykonuje nimi ruch przetaczania końców w przeciwnych kierunkach, uzyskując w ten sposób skręcenie linki. Trzymając skręcona linkę za oba końce oburącz, prawą ręką zatacza się koło w kierunku lewej ręki. Następnie palcami oburącz przekłada się końce linki wokół pozostałej jej części, gdy końce spotkają się należy je ścisnąć palcami i zlepić.
Stosuje się także inny sposób kształtowania obwarzanków, skręconą linkę składa się na pół i oba końce trzyma się palcami prawej ręki. Złożoną linką zatacza się kilka razy koło, linka skręca się jak „porwóz” ponownie składa się ją na pół i zlepia jej końce. Ukształtowane obwarzanki układa się na maku kładzie na deski ta stroną do której przyległ mak. Obwarzanki można posypywać także kruszonką.

Parki
Uzyskuje się ze zlepienia dwóch zaokrąglonych kęsów ciasta , które nakłada się na deski spoiną do góry, przed wsadzeniem do pieca odwraca się na łopatę i nacina nożem wzdłuż.

Małgorzatki
Podzielone i zaokrąglone kęsy ciasta wydłuża się i po 4 zlepia bokami. Ukształtowane kęsy kładzie się na mak i tą stroną kładzie na desce przykrytej ręcznikiem. Przed wsadzeniem do pieca małgorzatki odwraca się na łopacie i nacina wzdłuż.

Chały
Jest to pieczywo uzyskane w wyniku splecenia co najmniej pięciu wydłużonych kęsów. Kęsy przed wydłużeniem są zaokrąglane, wałkowane obiema dłońmi w ten sposób aby uzyskać zwężenia obu końców. Ukształtowane wałki ciasta posypuje się mąką i układa się obok siebie potem ściska się palcami końce wałków, w celu lepszego zlepienia przyciska się je np. odważnikiem. Rozsuwa się wałki ciasta na dwie strony: dwa na lewą i trzy na prawą, potem się splata chałę. Po zakończeniu splatania końce wałków zlepiamy. Ukształtowane chały układa się na deskach lub blaszkach na których się je wypieka.

Bułki maślane przekładane makiem
Kształtuje się z kęsów, które rozwałkowuje się na prostokąty. Powierzchnie rozwałkowanego ciasta smaruje się roztopioną margaryną i składa się na 3 części. Złożone ciasto składa się z 3 warstw oddzielonych od siebie tłuszczem-jest to ciasto półfrancuskie. Następnie ciasto wałkuje się na kształt prostokąta po czym dwie trzecie powierzchni ciasta smaruje się masą makową, nie posmarowaną część ciasta zawija się do środka, a uzyskany prostokąt ponownie składa na pół. Boki ciasta wyrównuje się i odwraca spoiną do spodu, ciasto kroi się na kawałki o żądanej masie i układa na blachach posmarowanych tłuszczem. Bułki maślane kształtuje się podobnie tylko zamiast maku smaruje się je marmoladą.

Bułki drożdżowe z serem
Bułki drożdżowe kształtuje się w następujący sposób: podzielone i zaokrąglone kęsy rozwałkowuje się na okrągłe placki, brzegi placka zawija do środka, tworząc wokół placka obrączkę z ciasta. Ukształtowane kęsy układa się na posmarowanych blachach, po częściowym wyrośnięciu nakłada się przygotowaną masę serową.

Mechaniczne kształtowanie kęsów ciasta

Istnieje wiele typów maszyn do kształtowania ciasta. Najczęściej używane są zaokrąglarki i wydłużarki. Podstawowe operacje mechanicznego kształtowania kęsów ciasta to zaokrąglanie i wydłużanie. Obtaczanie kęsów odbywa się między dwoma powierzchniami roboczymi, przemieszczającymi się względem siebie, ciasto poddawane jest określonemu naciskowi. Podczas tej operacji wygładza się nierówności kęsa, które powstały przy dzieleniu ciasta. Na powierzchni kęsa tworzy się warstwa, która zapobiega wydostawaniu się dwutlenku węgla z kęsa przy rozroście. Dwutlenek węgla powstający wewnątrz ciasta zwiększa objętość kęsa, zapewnia równomierną porowatość miękiszu gotowych wyrobów, oraz poprawia wygląd zewnętrzny pieczywa. Ciasto pszenne jest sprężyste i stosuje się dwukrotne kształtowanie jeśli pieczywo ma być okrągłe kształtowanie przebiega w dwóch zaokrąglarkach. Jeżeli mamy otrzymać pieczywo o kształcie cylindrycznym kęs ciasta zaokrąglamy, następnie rozwałkowujemy i wydłużamy. Operacja wydłużania poprzedzona jest rozwalcowaniem kęsów na placek, który zostaje zwinięty i wydłużony.

Zaokrąglanie kęsów ciasta

Jeśli kształtem kęsa jest kula, to proces kształtowania ciasta kończy się zaokrąglaniem. Kęsy ciasta doprowadzone są na taśmę przenośnika i poddawane są działaniu nieruchomej rynny umieszczonej pod kontem stosunku do przesuwającej się taśmy. Przekrój poprzeczny rynny od początku do końca stopniowo zmniejsza się. W skutek zmniejszania się przekroju poprzecznego rynny ciasto jest przygniatane co sprzyja powstawaniu równomiernej porowatości. Zaokrąglanie kęsów ciasta poprawia jego strukturę co sprzyja otrzymywaniu wyrobów z równomierną porowatością.
Osiąga się to na skutek:
1. Równomiernego rozprowadzenia gazów i naprężeń wewnątrz kęsa ciasta
2. Powstania warstwy zatrzymującej gaz-przy zaokrąglaniu kęsa na jego powierzchni w skutek tarcia zamykają się pory i zmniejsza się zdolność przepuszczenia dwutlenku węgla
3. Wyciśnięcia znacznej ilości dwutlenku węgla powstałego w procesie fermentacji alkoholowej.
Do ciast pszennych zalecane są zaokrąglarki stożkowe. Mają one stożkową obrotową czasze, na powierzchni której osadzone są nieruchomo spiralne rynny. Obracająca się czasza powoduje obtoczenie kęsa miedzy powierzchnią stożkową i rynną oraz przemieszczanie się kęsa po torze rynny.Wydłużanie kęsów ciasta

Wydłużanie kęsów ciasta pszennego wymaga kilku operacji. Najpierw kęsy ciasta są rozwalcowywane na skutek tego powstaje placek ciasta, który jest zwijany walcem w rulon. Rulon ten zbierany jest przez bęben i toczony po powierzchni, kęs ma kształt cylindra. Kęs dostaje się na przenośnik i przechodząc przez nieruchomą płaszczyznę wydłuża się do żądanych rozmiarów. Kilkakrotna obróbka ciasta jest niezbędna dla jednakowej struktury w całej masie kęsa. Chleb wypieczony z takiego ciasta ma równomierną i drobną porowatość miękiszu.

Znakowanie kęsów

Znakowanie polega na odciśnięciu odpowiedniego wzoru, używa się do tego maszyn nazywanych znakowicami. Do gniazda maszyny wkładane są zaokrąglone kęsy ciasta, które znakowane są znacznikami.

 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol