produkcja piekarska

 

prowadzenie ciast mieszanych

 

Ciasto mieszane

Ciasta mieszanie produkuje się z mąki pszennej i żytniej. Półprodukty (zakwasy lub rozczyny) prowadzi się osobno z mąki pszennej i żytniej. Stosuje się następujące metody prowadzenia ciast:
- Prowadzenie zakwasów pszennych i dozowanie mąki żytniej do ciasta,
- Prowadzenie zakwasów żytnich i dozowanie maki pszennej do ciasta,
- Osobne prowadzenie zakwasu i rozczynu, a następnie łączenie tych półproduktów przy końcowym wytwarzaniu ciasta,

Prowadzenie ciasta mieszanego na zakwasach


Do prowadzenia ciasta na zakwasach wykorzystuje się ciasta, które wytwarzane są z maki żytniej i pszennej, przy czym im więcej mąki żytniej tym bardziej ciasto jest poddawane ukwaszeniu. Prowadząc ciasto mieszanie na zakwasie należy mąkę pszenną dozować w końcowym procesie fermentacji, czyli podczas wytwarzania ciasta końcowego.
Wcześniejsze dozowanie mąki pszennej wprowadza zakłócenia w procesach ukwaszania. Uzyskane z tego kwasu pieczywo jest zbite, lepkie i ma mało porowaty miękisz.

Prowadzenie ciast mieszanych na rozczynach


Ciasto na rozczynach drożdżowych jest ciastem mieszanym, które wytwarza się z przeważającą ilością mąki pszennej. Można prowadzić ciasto na rozczynie z odpowiednią ilością mąki pszennej a następnie przerobić po dodaniu maki żytniej i pozostałej ilości mąki pszennej. Ciasto o lepszej strukturze uzyskuje się, gdy do rozczynu z mąki pszennej dozuje się polowe mąki żytniej w postaci rozwodnionego zakwasu. Jakość uzyskanego pieczywa z ciasta mieszanego zależy od odpowiedniego połączenia mąki żytniej i pszennej.
Metody prowadzenia ciast na chleb praski.

Chleb praski produkuje się na kwasach z dodatkiem drożdży. Fermentację kwasową prowadzi się sposobem wielofazowym. Ukształtowane kęsy ciasta poddaje się rozrostowi na deskach, w koszykach lub w formach.


Proces fermentacyjny dla chleba praskiego może być prowadzony następującymi sposobami:

a ) przygotowanie chleba na kwasie o wydajności nie niższej jak 200 z dodatkiem drożdży do kwasu lub ciasta,
b ) przygotowanie ciasta na kwasie i rozczynie,
c). przygotowanie ciasta o wydajności 300-400 na wolnych pół kwasach, tzw. żurkach.
Wytwarzanie ciasta na kwasie.

Podstawowym założeniem przygotowania ciasta na kwasie jest utrzymanie wydajności kwasu w granicach 200-220 przy wprowadzeniu całej ilości mąki żytniej do kwasu. Kwas można prowadzić z dodatkiem drożdży lub bez dodatku drożdży. Prowadzenie z dodatkiem drożdży do kwasu daje pieczywo jakościowo lepsze. Przy dodaniu drożdży do kwasu - kwas ten nie powinien być pobrany jako zaczątek do przygotowania nowego zakwasu. W tym przypadku zaczątek należy pobierać z pół kwasu lub nawet z przedkwasu. Czas trwania fermentacji kwasu wynosi 3h, temperatura 28-30ºC. Pozostałe fazy, czyli przedkwasu i pół kwas należy prowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi założeniami prowadzenia procesu fermentacyjnego dla pieczywa żytniego.Wytwarzanie ciasta na kwasie i rozczynie.

Kwas należy przygotowywać z 25% ogólnej ilości mąki żytniej, rozczyn zaś z takiej samej ilości mąki pszennej. Pozostałej ilości mąki żytniej i pszennej dodaje się do ciasta.

Kwas przygotowuje się podobnie jak przy prowadzeniu ciasta na kwasie. Należy w tym przypadku stosować wydajność kwasu, około 180, aby uzyskać bardziej aromatyczny smak chleba. Czas trwania fermentacji kwasu powinien wynosić 3h, temperatura 28-30 ºC.

Rozczyn należy przygotować o wydajności 180 i na 3h zostawić do fermentacji w temperaturze 24-27ºC. Całą ilość drożdży należy dodawać do rozczynu. Przy tym sposobie prowadzenia ważne jest, aby jednocześnie nastawiać rozczyn i kwas, ze względu na jednakowy czas fermentacji.

Po zakończeniu fermentacji kwasu i rozczynu łączy się razem, dodaje pozostałą ilość wody oraz bardzo dobrze rozpuszczoną, w części wody sól i dokładnie miesi.
Następnie dodaje się pozostałą ilość mąki pszennej i żytniej. Ciasta nie należy miesić dłużej niż jest to potrzebne. Czas leżakowania ciasta powinien wynosić 20-40 minut.

Ważnym zabiegiem technologicznym przy produkcji pieczywa mieszanego jest tzw. przesuszania ciasta. Polega ono na tym, że ciasto wytwarza się z całej przewidzianej ilości wody i mniejszej ilości mąki.

Po wytworzeniu ciasta ze zmieszanej ilości mąki dodaje się pozostałą mąkę. W tym przypadku miesienie ciasta powinno być bardzo krótkie, aby jeszcze pozostały ślady mąki na cieście. Przesuszanie powinno być stosowane do wszystkich rodzajów ciast mieszanych.


Wytwarzanie ciasta na wolnych pół kwasach, tzw. żurkach.


Przygotowanie ciasta według tej metody charakteryzuje się tym, że zamiast normalnie stosowanych pół kwasów o małej wydajności używa się pół kwasów „wolnych” o wydajności 300-400, prowadzonych przez około 20h w temperaturze 25ºC. Odnowienie takiego półkwas odbywa się przez odbieranie 1/5 dojrzałego półkwas do przygotowania następnego. Do nowego przygotowania półkwasu dodaje się tzw. normalny kwas, w którym ilość mąki powinna być równa 1/4 ilości mąki zużywanej do nowo przygotowanego półkwasu. Kwas o wydajności 220 prowadzi się w czasie 3h przy temperaturze 28-30ºC.Prowadzenie ciasta na chleb mazowiecki.Chleb mazowiecki jest produkowany z zastosowaniem drożdży do fermentacji rozczynu i z dodatkiem kwasu.

Chleb mazowiecki jest typowym chlebem pszenno-żytnim. Ciasto wymaga lekkiego zakwaszania, w przeciwnym, bowiem przypadku smak chleba byłby bardzo zbliżony do chleba pszennego.

Ilość mąki pszennej użyta do rozczynu powinna wynosić 30-40%. W zależności od upodobań ( chleb mniej lub bardziej kwaskowy) dodaje się mąkę żytnią do kwasu w ilości10-20%. Należy zaznaczyć, że przy mące żytniej o małej lepkości do kwasu należy dodawać całą ilość mąki żytniej. Najkorzystniejsze prowadzenie ciasta na chleb mazowiecki polega na przygotowaniu rozczynu wydajności około180 z 40% ilości mąki pszennej i z całej ilości dodatku drożdży o temperaturze 24-27ºC i czasie fermentacji trwającej 3-3,5h.

Kwas przygotowuje się w taki sposób jak dla chleba żytniego wydajności 180, przy temperaturze 28-30ºC i pozostawia do fermentacji na 3h.

Kwas dodaje się do rozczynu i całość bardzo dokładnie się miesi. Dokładne wymiesienie zapobiega występowaniu w chlebie ciemnych smug spowodowanych ciemniejszym zabarwieniem kwasu żytniego. Po dokładnym wymiesieniu rozczynu i kwasu należy dodać pozostałą dolewkę i surowce. Ciasto powinno leżakować 30-45 minut.

Kęsy ciasta są kształtowane podłużnie o masie 0,94kg. Rozrost kęsów ciasta prowadzi się na deskach lub w koszyczkach.

Rozrost kęsów ciasta powinien być prowadzony aż do chwili pełnego wyrośnięcia. Wady pieczywa przy nie pełnym rozroście są na ogół w chlebie mieszanym większe niż przy przerośnięciu kęsów.
Prowadzenie ciasta na chleb beskidzki.


Chleb beskidzki produkuje się na kwasie przygotowany w procesie wielofazowym albo skróconym. Jest to typowy chleb mieszany, w którym stosunek mąki pszennej do żytniej wynosi 60: 40.

Z reguły wydajność prowadzonych kwasów powinna być duża, a więc około 200, z wyjątkiem, półkwasu, który jest nieco sztywniejszy ( wydajność165). Kwasy są prowadzone niezbyt duże a żeby nie nastąpiło nadmierne ukwaszenie mąki pszennej.

Można również prowadzić proces fermentacyjny przechodząc z półkwasu na półkwasu. Kwas potrzebny do odnowienia półkwasu można pobrać z kwasu lub półkwasu. Przy pobieraniu kwasu do odnowienia półkwasu należy zwrócić uwagę na dojrzałość kwasu.
Kwas powinien być w pełni dojrzały ( powinien być pobrany w czasie nie krótszym, niż 3,5h od momentu wyprowadzenia kwasu, przy zachowaniu wszystkich innych warunków).

Przy prowadzeniu procesu fermentacyjnego przechodzeniem z kwasu na kwas, należy pobierać 1/3 ilości kwasu do odnowienia nowego kwasu, a 2/3 kwasu do przygotowania ciasta. Ilość odnowień przy tym systemie nie powinna być większa niż 6.
 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol