produkcja piekarska

 

procesy tworzenia się ciast

 

Teoretyczne podstawy tworzenia się ciasta.

Poznanie teoretycznych podstaw tworzenia się ciasta pomoże zrozumieć skomplikowane procesy zachodzące w cieście.
Ciasto jest produktem powstałym z mąki i wody oraz innych surowców przeznaczonych do produkcji pieczywa.
W praktyce piekarskiej ciasto jest takim półproduktem, który został wytworzony z mąki, wody i soli a następnie poddany fermentacji.
Fermentacja ma na celu spulchnienie ciasta i jest spowodowana rozwojem organizmów żywych – drożdży i bakterii.
Drobnoustroje rozwijając się w cieście powodują zmianę pewnych jego właściwości.
Zmianę tych właściwości wykorzystuje piekarz do celów produkcyjnych.
Od właściwości ciasta a więc od jego składników, sposobu wytwarzania oraz przemian spowodowanych fermentacją zależy w dużym stopniu jakość pieczywa.
Poszczególne składniki ciasta łączą się w jednorodną masę podczas mieszania.
Ciasto nie powstaje nagle, lecz tworzy się stopniowo stąd proces ten zwie się tworzeniem ciasta.
Tworzenie się ciasta polega na powolnym przenikaniu cząsteczek wody do składników mąki.
Składniki te pęcznieją powiększając swą objętość.
Czas tworzenia się ciasta zależy od:
• Jakości i ilości poszczególnych składników mąki
• Rozdrobnienia mąki
• Temperatury wody
• Szybkości mieszania.
Czas liczony od chwili rozpoczęcia mieszania do wytworzenia się ciasta nazywany jest czasem rozwoju ciasta.
Piekarz powinien wykorzystać czas mieszania ciasta nie tylko w celu połączenia składników ciasta w jednolitą masę, ale również w celu uzyskania wymaganej przy formowaniu plastyczności i elastyczności ciasta.
Elastyczność zwana też sprężystością nadaje ciastu odpowiednią płynność jest, więc czynnikiem fizycznym, który stanowi o przydatności ciasta do kształtowania.
Zarówno elastyczność jak i plastyczność mogą być zmierzone za pomocą farinografu.
Właściwości te nawzajem od siebie zależą.
Wzrost elastyczności powoduje obniżenie plastyczności i odwrotnie.
Na zmianę elastyczności i plastyczności duży wpływ mają surowce oraz temperatura ciasta.
Wzrost temperatury powoduje uplastycznienie ciasta zaś obniżenie temperatury ciasta zmniejsza jego plastyczność.

Konsystencja ciasta.

Konsystencja ciasta, czyli zawartość jego cząsteczek określa się zazwyczaj jako rzadszą (luźniejszą) lub gęściejszą (twardszą, sztywniejszą).
Precyzyjnie konsystencję można określić za pomocą aparatów zwanych konsystometrami.
Konsystencja zależy w dużym stopniu od ilości wody dozowanej do określonej ilości mąki, od jakości białek, skrobi oraz zawartych w mące enzymów.

Wydajność ciasta.

W praktyce piekarskiej ilość ciasta otrzymana ze100 kg mąki nazywa się wydajnością ciasta.
Wydajność ciasta najczęściej określa się za pomocą liczb, jeżeli np. ze 100 kg mąki i 58 kg wody wytworzyć ciasto wówczas wydajność tego ciasta wyniesie 158 kg.
Podobnie ciasto wytworzone z mąki i wody w stosunku 100 części mąki i 70 części wody ma wydajność 170.
Ciasto o wydajności 158 jest zasadniczo gęściejsze niż ciasto o wydajności 170.
W produkcji jednak nie zawsze ciasto jest gęściejsze, gdy jego wydajność się zmniejsza.
Ciasto pszenne wytworzone z mąki zawierające znaczne ilości mocnego glutenu wchłania więcej wody niż ciasto wytworzone z mąki zwierające mniejsze ilości glutenu.
Takie ciasto będzie gęściejsze a jego wydajność większa.

Tworzenie się ciasta pszennego i żytniego.

W pierwszej fazie tworzenia się ciasta pszennego pod wpływem wody następuje silne pęcznienie białek oraz stosunkowo powolne pęcznienie skrobi.
Powstający gluten tworzy coś w rodzaju włókien, które łącząc się tworzą siatkę glutenową.
W spulchnionym cieście pszennym siatka glutenowa ułatwia zatrzymywanie dwutlenku węgla wytwarzającego się podczas fermentacji ciasta.
Na przebieg tworzenia się ciasta żytniego mają wpływ składniki mąki żytniej.
Ciasto żytnie w porównaniu z ciastem pszennym wykazuje wiele różnic, które wynikają z nieco odrębnych właściwości skrobi i białek żyta.
W przeciwieństwie do ciasta pszennego ciasto żytnie tworzy strukturę drobnoziarnistą; nie tworzy się w nim siatka glutenowa jak w cieście pszennym.Fazy tworzenia się ciast


I
Faza wstępnastępna- mieszanie składników.
Cząstki mąki zaczynają wchłaniać wodę (zjawisko hydratacji), łączą się stopniowo w pojedyncze, wilgotne skupiska, wyzwala się ciepło. Mieszanina o luźnej konsystencji, lepka w dotyku.II
Zawiązywanie struktury ciasta.
Intensywne chłonięcie wody (osmotycznie, mechanicznie), początek tworzenia struktury ciasta i glutenu (ciasto pszenne) wskutek łączenia się pojedynczych grudek zwilżonej mąki. Spoista masa (ciasto), wilgotna na powierzchni, lepka.III
Porządkowanie struktury ciasta.
Kształtowanie się lepko- sprężystych cech ciasta, woda znika z powierzchni, powierzchnia obsycha. Ciasto oddziela się od ścian dzieży (komory mieszenia).IV
Rozwój ciasta.
Mechaniczne oddziaływanie na ciasto powoduje uzyskanie ekstremalnych właściwości lepko- sprężystych. Powierzchnia ciasta gładka, ciasto hałasuje (uderzając o powierzchnię dzieży). Uzyskuje stałą konsystencję przez pewien czas, określany jako tolerancja na mieszenie.V
Uplastycznianie ciasta (upłynnianie).
Ciasto mięknie, staje się mniej sprężyste, coraz bardziej ciągliwe aż do utrat spoistości oraz pojawienia się mazistości i płynięcia.

 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol