produkcja piekarska

 

przygotowanie surowców do produkcji

 

Obróbka wstępna surowców

Zanim surowce zostaną przekazane do produkcji stosuje się różne zabiegi zwane obróbką wstępną.
Właściwie przeprowadzona obróbka wstępna usprawnia procesy produkcyjne i zapewnia prawidłowość przebiegu samej produkcji.
Od starannego i dokładnego przygotowania surowców zależy w dużym stopniu przebieg procesów technologicznych oraz jakość pieczywa.
Żaden z surowców nie może być uszkodzony, zanieczyszczony lub zepsuty.
Szczególnie niebezpieczna w surowcach jest obecność ciał obcych.
Podstawowym surowcem w produkcji jest mąka i od właściwego jej przygotowania zależy przebieg produkcji.
Na przygotowanie mąki do produkcji składa się szereg zabiegów:
1) Rozpoznanie i określenie właściwości wypiekowych – polega na określeniu takich cech na podstawie, których można orzec, w jaki sposób należy traktować mąkę, aby otrzymać z niej pieczywo dobrej jakości.
2) Zabiegi techniczne – obejmują głównie przesiewanie, ogrzewanie lub chłodzenie i zestawienie odpowiednich mieszanek wypiekowych.
Zmiany, jakie zachodzą w mące podczas przechowywania zwą się ogólnie dojrzewaniem mąki, co może poprawić jej właściwości wypiekowe i jest procesem samoczynnym.
Przebieg dojrzewania zleży się od warunków leżakowania mąki, takich jak:
• Temperatura otoczenia
• Wilgotność powietrza
• Czas magazynowania
Podstawowym zabiegiem technologicznym jest przesianie mąki, które ma znaczenie:
• Sanitarne – oddzielenie od mąki zanieczyszczeń (np. zawieszki workowe, kawałki sznurków itp.)
• Technologiczne –spulchnienie i napowietrzenie mąki.


Przygotowanie wody do produkcji

Woda charakteryzuje się dużą przewodnością ciepła, dlatego chcąc uregulować temperaturę półproduktów (rozczynów, zakwasów, ciast) łatwiej jest ogrzewać lub ochładzać wodę niż inne produkty będące składnikami danego wyrobu.
Jednak temperatura wody nie może być zbyt wysoka – nie może przekraczać 45°C – 50°C gdyż może mieć szkodliwy wpływ na drobnoustroje, które przeprowadzają fermentację ciast.
Przed przygotowaniem wody do produkcji zawsze należy sprawdzić temperaturę innych surowców głównie mąki.


Wytwarzanie zawiesiny drożdżowej.

Przed użyciem drożdże należy starannie oddzielić od opakowania pergaminowego lub półpergaminowego, następnie rozkruszyć i rozczynić w wodzie znajdującej się w kotle mieszarki.
Dokładnie rozczynione drożdże w wodzie tworzą tzw. mleczko drożdżowe.
W okresie zimowym drożdże mogą ulec silnemu wyziębieniu lub nawet zamrożeniu podczas przewozu lub magazynowania, dlatego należy odmrażać je powoli i ostrożnie.

Przygotowanie roztworu soli do ciasta
Do ciasta nie należy dozować soli w postaci krystalicznej, lecz w postaci roztworu.
Do odpowiedniego naczynia należy wlać ciepłą wodę, wsypać odważoną sól i po rozpuszczeniu otrzymaną solankę przez gęste sito wlać do przygotowanego kotła.
W piekarniach przemysłowych przygotowanie roztworu soli odbywa się w specjalnych roztwornikach a kontrolę stężenia solanki przeprowadza się za pomocą areometru.
Przygotowanie roztworu cukru do ciasta.
Podobnie jak sól również cukier przed trafieniem do ciasta powinien być rozpuszczony w ciepłej wodzie a następnie przelany do ciasta przez gęste sito.


Przygotowanie pozostałych surowców.


Mleko
Przygotowanie mleka zależy od postaci, w jakiej się mleko użytkuje:
• Mleko świeże można tylko przelać przez gęste sito.
• Mleko ukwaszone należy najpierw rozmieszać w celu wyrównania skrzepu.
• Mleko w proszku dozuje się po rozpuszczeniu go w wodzie.

Tłuszcze
Tłuszcz dodaje się do niektórych gatunków ciast pszennych.
• Tłuszcze stałe na ogół należy rozpuścić i w postaci płynnej dodać do ciasta (wyjątek rogale kruche).
• W przypadku użycia oleju nie należy go przelewać bezpośrednio z butelek do kotła, lecz do specjalnego naczynia pośredniego.
Przetwory owocowe
Przetwory owocowe jak marmolady, dżemy, powidła przed użyciem powinny być doprowadzone do odpowiedniej konsystencji i przetarte przez sito.


Jaja
Jaj świeżych nie należy rozbijać bezpośrednio do kotła z ciastem, lecz po trzy sztuki do naczynia pośredniego i dopiero jego zawartość przelewać do odpowiedniego dozownika a następnie do ciasta.
W przypadku wybicia jaja nieświeżego unika się wtedy zanieczyszczenia całej masy jajowej lub trafienia do ciasta kawałków skorupek.
Jaja mrożone należy przed użyciem rozmrozić i ocieplić do temperatury innych surowców.
Jaja w proszku przed użyciem do ciasta najeży rozpuścić w wodzie.

Zamienniki surowcowe

Zamienniki są to surowce uzupełniające, które ze względu na swoje właściwości mogą być stosowane zamiast surowców podstawowych.
Surowce podstawowe są to surowce wymienione w recepturze.
Przy użyciu zamienników występuje konieczność przeliczenia ilości zamiennika na surowiec podstawowy.
Przeliczenie to jest konieczne, ponieważ dowolne stosowanie ilości zamiennika mogłoby spowodować np. zmniejszenie zawartości cukru i tłuszczu w pieczywie a tym samym wpłynąć na obniżenie jakości pieczywa.

Surowiec podstawowy...................... Zamiennik
1 litr mleka świeżego 2% .................0,12 kg mleka w proszku chudego
1 litr mleka świeżego 2% .................2,50 litra mleka w płynie chudego
1 kg cukru ......................................0,8 – 2,0 kg ekstraktu słodowego
1 kg cukru ......................................1,11 kg syropu ziemniaczanego
1 sztuka jaja świeżego..................... 0,04 kg masy jajowej
1 sztuka jaja świeżego..................... 0,011 kg jaj w proszku
1 kg margaryny.............................. 0,814 smalcu
1 kg margaryny.............................. 0,862 kg oleju
1 litr oleju ......................................1,16 kg margaryny


STOSOWANIE POLEPSZACZY

W Polsce stosuje się dodatek do ciasta specjalnych substancji tzw. polepszaczy które poprawiają objętość, wygląd, strukturę i właściwości miękiszu, oraz smak i zapach pieczywa. Są to substancje o intensywnym działaniu, powodują poprawę jakości pieczywa.
Podział polepszaczy jest następujący:
- substancje o charakterze utleniającym
- preparaty enzymatyczne
- substancje powierzchniowo czynne
- substancje o kompleksowym działaniu
Substancje o charakterze utleniającym intensyfikują procesy utleniania zachodzące w mące i w fazach procesu produkcyjnego. Mają wpływ na kształtowanie się jakości pieczywa. Poprawiają właściwości fizyczne ciasta i przyspieszają dojrzewanie mąki. Substancje o charakterze utleniającym dzielimy na trzy grupy:
1. Substancje o charakterze wybielającym: tlenek azotu, nadtlenek benzoilu
2. Substancje o charakterze wzmacniającym: bromek potasu, jodan potasu, kwas askorbinowy, azodwukarmabid, nadsiarczany.
3. Substancje o skojarzonym działaniu: wybielającym i wzmacniającym tlen, nadtlenek acetonu, nadtlenek chloru.
W procesie dojrzewania mąki, mieszania ciasta i jego dojrzewania uczestniczy w charakterze utleniacza, tlen z powietrza. Wpływ tlenu na korzystne zmiany w mące i cieście intensyfikuje zastosowanie transportu mąki oraz zastosowanie podgrzanego powietrza, intensywne mieszanie ciasta sprzyja chłonięciu powietrza i zwiększa efekt utleniający. Dodatnie do ciasta substancji utleniających powoduje wydłużenie czasu i jego rozrostu. Jako polepszacze stosowane są preparaty enzymatyczne, właściwe wykorzystanie preparatów jest możliwe przy pełnym rozpoznaniu właściwości biochemicznych tych preparatów i mąki do której będą dodawane. W piekarstwie największe znacznie mają preparaty amylolityczne i preteolityczne oraz lipooksygena. Preparat amylolityczne zawierają głównie a-amylazę i różnią się pochodzeniem oraz aktywnością. Dodatek preparatów amylolitycznych zwiększa zawartość cukrów w cieście, intensyfikuje wytwarzanie gazu i sprzyja kolorowaniu skórki, należą do nich słód i preparaty słodowe.
Substancje powierzchniowo czynne- SPC dodane do ciasta spełniają rolę polepszacza również przyśpieszają powstawanie i dojrzewanie ciasta, stosowane są jako obowiązkowy składnik tłuszczów przeznaczonych do wyrobów piekarskich i ciastkarskich. Dodawanie SPC w charakterze substancji przyśpieszających tworzenie i dojrzewanie ciasta, poprawiaczy właściwości fizycznych ciasta, jakości pieczywa i w celu przedłużenia świeżości chleba. Do najbardziej rozpowszechnionych SPC należą: polioksyetylenomonostearyniany, grupa estrów sorbitu, estry proppylenoglikolu, estry cukrów i kwasów tłuszczowych.
SPC wzmacniają ciasto i gluten, wpływają na procesy zachodzące podczas wypieku i składownia pieczywa. Dodatek SPC może podwyższać temperaturę początku kiełkowania skrobi, zmniejszając pęcznienie ziaren skrobi i dyfuzję amylazy, ograniczając migrację wody w obrębie bochenka pieczywa, te zmiany mają korzystny wpływ na zachowanie świeżości pieczywa. Miękisz wolniej traci miękkość, a skórka dłużej zachowuje chrupkość.
Środki zagęszczające i pęczniejące sprzyjają lepszemu wiązaniu wody i przedłużają okres konsumpcyjnej świeżości pieczywa.
Polepszacze kompleksowe korzystnie wpływają na proces technologiczny produkcji pieczywa np. pożywki dla drożdży w postaci soli amonu i fosforu tzw. wypełniacze np. skrobia. Powszechnie stosuje się polepszacze kompleksowe w postaci mieszanki złożonej substancji utleniających, substancji powierzchniowo czynnych i preparatów enzymatycznych. Dodatek powoduje wzrost objętości pieczywa, poprawę właściwości miękiszu, zwolnienie procesu czerstwienia.
 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol