produkcja piekarska

 

zapobieganie powstawaniu wad pieczywa

 

WADY PIECZYWA, PRZYCZYNY I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ICH POWSTAWANIU

Wadami pieczywa nazywamy te jego cechy negatywne, które obniżają jego walory konsumpcyjne lub nawet dyskwalifikują, czyniąc je nieprzydatnym do spożycia. Wady pieczywa można podzielić na następujące grupy:
- wady wyglądu zewnętrznego;
- wady miękiszu;
- wady smaku i zapachu;
- czerstwienie pieczywa.Przeciwdziałać powstawaniu wad pieczywa można po rozpoznaniu ich przyczyn. Wymaga to dużego doświadczenia praktycznego, znajomości technologii produkcji i surowców. Trudność polega na tym, że ta sama wada może być spowodowana różnymi przyczynami. Przyczyną złej jakości pieczywa noże być również niewłaściwa jakość surowca i nieodpowiedni proces technologiczny. Znając właściwości surowców, należy tak pokierować procesem technologicznym, aby uzyskać pieczywo najlepszej jakości, bez wad.WADY PIECZYWA PSZENNEGO, PRZYCZYNY I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA

Wady pieczywa pszennego można podzielić na następujące grupy:
a) wady wyglądu zewnętrznego:
- wady kształtu;
- wady objętości;
- wady skórki.
b) wady wewnętrzne:
- wady smaku i zapachu;
- wady miękiszu.WADY WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO CIASTA PSZENNEGO

Wady wyglądu zewnętrznego dzielimy na:
- wady kształtu;
- wady objętości;
- wady skórki.
Wady kształtu: pieczywo płaskie, pieczywo kuliste, płaski spód, wybrzuszenie w miejscach nacięć, niewykształcone zarysy nacięć pieczywa.
a) przyczyny: mąka z porośniętego ziarna, długi rozrost końcowy, wysoka temperatura ciasta, luźna konsystencja ciasta, mąka o dużej zawartości glutenu, niedostateczny rozrost kęsów, pieczywo nacinane znakownikiem nie smarowanym olejem.
b) przeciwdziałanie: stosować mieszanki mąki, stosować krótszy rozrost końcowy, przygotować chłodniejsze ciasto, zmniejszyć namiary wody podczas przygotowania ciasta, mieszać taką mąkę z mąką o mniejszej zawartości glutenu, zapewnić pełny rozrost uformowanych kęsów ciasta, smarować znakownik olejem.Wady objętości: mała objętość pieczywa, pieczywo o małej objętości, z zaokrąglonym spodem.
a) przyczyny: mąka o małej zdolności zatrzymywania gazu (mała zawartość glutenu lub gluten słaby), mąka o małej zdolności wytwarzania gazu (niska aktywność amylolityczna), długi czas mieszania ciasta, krótki rozrost końcowy, sztywna konsystencja ciasta, wysoka temperatura komory wypiekowej.
b) przeciwdziałanie: stosować domieszkę mąki „silnej”, stosować domieszkę mąki o dużej aktywności amylolitycznej, dodatek cukru lub słodu, mąki zaparzanej, krócej mieszać, przedłużyć czas rozrostu końcowego, zwiększyć dodatek wody podczas przygotowania ciasta, wypiekać w niższej temperaturze komory wypiekowej.
Wady skórki: skórka nierównomiernie zabarwiona, skórka porwana z boku, charakterystyczne pęknięcia na wierzchu, skórka odstająca, przypalony spód, skórka matowa, na powierzchni skórki widoczna mąka, skórka zdeformowana, boczna skórka zbyt jasna i niewykształcona.
a) przyczyny: nieprawidłowe warunki rozrostu ciasta, długi okres rozrostu ciasta, niepełny rozrost kęsów ciasta wypiekanych bez zaparowania, mąka o małej zawartości glutenu, wypiek na zbyt gorącym trzonie pieca, niewłaściwe składowanie pieczywa po wypieku, zbyt bliskie ułożenie pieczywa na trzonie pieca.
b) przeciwdziałanie: zapewnić pełny rozrost, ciasto otrzymane z mąki o słabych właściwościach wypiekowych powinno być wypiekane przed osiągnięciem pełnego rozrostu, uregulować dopływ pary do komory wypiekowej, zapewnić pełny rozrost uformowanych kęsów ciasta, stosować mieszanki mąki, wypiekać w temperaturze 200-230°C, pieczywo powinno być układane w pojemnikach zgodnie z ich pojemnością, układ kęsa ciasta obok siebie w takiej odległości, aby umożliwić wykształcenie skórki z boków w takim samym stopniu jak na górnej powierzchni.WADY WEWNĘTRZNE CIASTA PSZENNEGO


Wady wewnętrzne możemy podzielić na:
- wady smaku i zapachu;
- wady miękiszu.
Wady smaku i zapachu: obcy smak i zapach, smak słony.
a) przyczyny: obcy smak i zapach w surowcach lub urządzeniach, długa fermentacja, słabe wymieszanie ciasta przygotowanego metodą bezpośrednią, duży dodatek soli.
b) przeciwdziałanie: usunąć źródła obcego smaku i zapachu, skrócić fermentację ciasta, długo i intensywnie mieszać, zmniejszyć dodatek soli.Wady miękiszu: wadliwa porowatość, drobne pory, duże pory, nierównomierne pory, miękisz rozerwany w dolnej części bochenka, nadmiernie wysuszony, miękisz odstający od skórki, kruszący się miękisz, miękisz porozrywany, miękisz wilgotny, lepki, mało elastyczny.
a) przyczyny: ciasto o małej wydajności, mąka o małej zawartości glutenu albo z porośniętego ziarna, luźna konsystencja ciasta, duży dodatek drożdży, długa fermentacja, duża ilość mąki użyta do obróbki kęsów, długi wypiek i zbyt wysoka temperatura, krótki czas fermentacji podmłody, niska temperatura ciasta, wysoka temperatura dolewki, wysoka temperatura ciasta, duży dodatek cukru, krótki czas wypieku, duży udział podmłody podmłody cieście.
b) przeciwdziałanie: zwiększyć wydajność ciasta, stosować mieszanki mąki, zmniejszyć namiar wody podczas przygotowania ciasta, zmniejszyć dodatek drożdży, skrócić czas fermentacji, używać mniej mąki przy obróbce kęsów, wypiekać krócej i w niższej temperaturze, stosować dłuższy czas fermentacji podmłody (3-4 godzin), sporządzić podmłodę o wyższej temperaturze (24-26°C), temperatura dolewki nie powinna przekraczać 50°C, ciasto powinno mieć temperaturę 28-32°C, zmniejszyć dodatek wody podczas przygotowania ciasta, cukier dozować zgodnie z recepturą, wypiekać dłużej, zmniejszyć udział podmłody w cieście.WADY PIECZYWA ŻYTNIEGO I MIESZANEGO, PRZYCZYNY ORAZ SPOSOBY ZAPOBIEGANIA

Wady pieczywa żytniego i mieszanego możemy podzielić na następujące grupy:
a) wady wyglądu zewnętrznego:
- wady kształtu;
- wady małej objętości bochenka;
- wady skórki.
b) wady wewnętrzne:
- wady smaku i zapachu;
- wady miękiszu.WADY WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO CIASTA ŻYTNIEGO I MIESZANEGO

Wady wyglądu zewnętrznego dzielimy na:
- wady kształtu;
- wady małej objętości bochenka;
- wady skórki.
Wady kształtu:
a) pieczywo kuliste;
- przyczyny: gęsta (sztywna) konsystencja ciasta, krótka fermentacja końcowa, wysoka temperatura komory wypiekowej,
- przeciwdziałanie: zwiększyć dodatek wody podczas wytwarzania ciasta, przestrzegać pełnej dojrzałości uformowanych kęsów ciasta, wypiekać przy zwiększonym zaparowaniu komory wypiekowej, bochenki nacinać gęściej i głębiej lub nakłuwać.
b) pieczywo płaskie:
- przyczyny: mąka z ziarna porośniętego, długi czas mieszania, luźna konsystencja ciasta, długi rozrost końcowy, niska temperatura komory wypiekowej, duża wilgotność komory wypiekowej.
- przeciwdziałanie: przygotować nieco gęściejsze (sztywniejsze) ciasto, sporządzić chłodniejszy półkwas, mieszać krócej i intensywniej, zmniejszyć dodatek wody podczas wytwarzania ciasta, stosować krótszy czas fermentacji końcowej, w przypadku niskiej temperatury komory wypiekowej wsadzać bochenki o niepełnym rozroście, wypiekać przy mniejszej wilgotności komory wypiekowej i w wyższej temperaturze.Wady małej objętości bochenka:
a) przyczyny: mąka o małej zdolności zatrzymywania gazów, mały dodatek drożdży lub ich niska aktywność, gęsta (sztywna) konsystencja ciasta, za mała naważka ciasta, krótki rozrost końcowy kęsów, wysoka temperatura komory wypiekowej.
b) przeciwdziałanie: stosować domieszki mąki o dobrych właściwościach wypiekowych, dozować drożdże zgodnie z recepturą i o właściwej aktywności lub stosować drożdże aktywowane, zwiększyć dodatek wody podczas przygotowania ciasta, stosować większą naważkę ciasta, przestrzegać pełnego rozrostu uformowanych kęsów ciasta, piec ochłodzić przez zwilżanie trzonu i nasycenie komory wypiekowej parą wodną.


Wady skórki: niewłaściwa barwa, jasna barwa, ciemna barwa, nierównomierne zabarwienie, pęcherze na skórce, skórka twarda, skórka miękka, skorka niewykształcona, skórka za cienka, pęknięcia skórki, odstawanie skórki.
a) przyczyny: świeża mąka, mała zdolność mąki do tworzenia gazów, gęsta konsystencja ciasta, długi rozrost końcowy, niska temperatura komory wypiekowej, krótki czas wypieku w normalnej temperaturze komory wypiekowej, mała wilgotność w komorze wypiekowej, mąka z ziarna porośniętego, wysoka temperatura komory wypiekowej, długi czas wypieku w normalnej temperaturze komory wypiekowej, piec nierówno wypiekający, nierównomiernie wilgotna powierzchnia chleba, niedojrzały kwas, niedokładne mieszanie i za krótki czas mieszania, luźna konsystencja ciasta, krótki rozrost końcowy, nadmiar pary w komorze wypiekowej, długi czas wypieku, zła jakość mąki, przejrzały kwas, krótki rozrost końcowy, gęste układanie kęsów na trzonie, niedojrzały kwas w cieście o dużej wydajności.
b) przeciwdziałanie: stosować domieszkę mąki dojrzałej, o dobrych właściwościach wypiekowych, powierzchnię chleba zwilżyć przed wsadzeniem do pieca i podczas zapiekania oraz po wypieku, domieszać mąkę o dużej zdolności do tworzenia gazów, zwiększyć dodatek wody podczas przygotowania ciasta, stosować krótszy rozrost końcowy, wypiekać w wyższej temperaturze, wypiekać dłużej w normalnej temperaturze komory wypiekowej, zwiększyć zaparowanie komory wypiekowej, stosować domieszki z mąki o małej aktywności amylolitycznej, temperaturę i czas wypieku ustalić odpowiednio do wielkości ubytku wypiekowego i wymagań stawianych danemu rodzajowi pieczywa, usprawnić zaparowanie pieca, stosować kwas o pełnej dojrzałości, mieszać dłużej i dokładniej, zmniejszyć dodatek wody podczas przygotowania ciasta, wypiekać w piecu o niższej temperaturze, uregulować dopływ pary do komory wypiekowej, skrócić czas dojrzewania kwasu, zwiększyć odstępy między bochenkami na trzonie, kwasy na chleb razowy sporządzać o wydajności 190, udział mąki w kwasie nie powinien przekraczać 50% ogólnej ilości mąki użytej do produkcji chleba.
WADY WEWNĘTRZNE CIASTA ŻYTNIEGO I MIESZANEGO

Wady wewnętrzne dzielimy na:
- wady smaku i zapachu;
- wady miękiszu.
Wady smaku i zapachu: obcy smak i zapach, smak zbyt kwaśny, smak mdły, chleb mało aromatyczny, smak kwaśno-słodki, smak słony.
a) przyczyny: obcy smak i zapach w surowcach lub urządzeniach, przejrzały kwas, duża ilość kwasu, długi rozrost końcowy, mąka z porośniętego ziarna, mały dodatek soli, niedojrzały kwas, mały udział kwasu w cieście, krótki czas wypieku, za duży dodatek soli.
b) przeciwdziałanie: usunąć źródła obcego smaku i zapachu, stosować kwas o pełnej dojrzałości, zmniejszyć udział kwasu w cieście, stosować krótszy rozrost końcowy, stosować mieszanki mąki, stosować dodatek soli zgodnie z recepturą, wypiekać dłużej.
Wady miękiszu: wadliwa porowatość, drobne pory, duże pory, nierównomierne pory, miękisz zbity, pęknięcia w miękiszu, kruszenie się miękiszu, miękisz wilgotny, zakalec, pierścień wodny, szara barwa miękiszu, smugi w miękiszu, czerwona barwa miękiszu.
a) przyczyny: świeża mąka, niedojrzały kwas, sztywna konsystencja ciasta, niedostateczne spulchnienie ciasta, niedokładne wymieszanie ciasta, za wysoka temperatura dolewki wody, niedokładne mieszanie, luźna konsystencja ciasta, długi rozrost końcowy, wysoka temperatura komory rozrostowej, wysoka temperatura komory wypiekowej, mąka o złych właściwościach wypiekowych, długa fermentacja, krótki rozrost końcowy, nieodpowiednia wilgotność komory wypiekowej, mała wydajność kwasu, wysoka temperatura kwasu, długi czas wypieku, niewłaściwe składowanie gorącego pieczywa, mąka o małej chłonności wody, długa fermentacja, nadmierna ilość kwasu i ciasto o małej wydajności, mąka z porośniętego ziarna, chłodne wytwarzanie ciasta, zimna mąka, zimna dolewka, ostyganie pieczywa na chłodnej metalowej powierzchni, wysoka temperatura ciasta w czasie fermentacji, wysoka temperatura kwasu, długa fermentacja końcowa, długi czas wypieku w niskiej temperaturze komory wypiekowej.b) przeciwdziałanie: stosować mieszanki mąki, przedłużyć dojrzewanie kwasów, zwiększyć dodatek wody podczas przygotowania ciasta, przestrzegać pełnej dojrzałości ciasta, sprawdzić pracę mieszarki, przestrzegać, aby temperatura wody dodawanej do ciasta nie przekroczyła 45°C, temperatura mąki powinna wynosić około 18°C, zmniejszyć nadmiar wody podczas przygotowania ciasta, stosować krótszy rozrost końcowy, uregulować temperaturę w komorze, wypiekać w niższej temperaturze komory wypiekowej, stosować mieszanki mąki, skrócić fermentację, przedłużyć rozrost końcowy, uregulować dopływ pary do komory wypiekowej, doprowadzić kwas do pełnej dojrzałości, stosować luźną konsystencje kwasu o wydajności 200 i wyższej, kwas wytwarzać w niższej temperaturze, pieczywo układać w pojemnikach stosownie do ich pojemności, wypiekać krócej, stosować krótszą fermentację, mieszać z mąką o dużej chłonności, mieszać z mąką z ziarna nieporośniętego, stosować kwasy o pełnej dojrzałości, dobierać mąkę o określonej temperaturze, stosować cieplejszą dolewkę wody, kwas wytwarzać w niższej temperaturze.WADY TECHNOLOGICZNE


Przyczyną tych wad jest zła jakość mąki i surowców pomocniczych, błędy w procesie technologicznym oraz niewłaściwe warunki składowania, transportu i sprzedaży pieczywa.
Zapobieganie wadom wymaga dużego doświadczenia oraz znajomości technologii produkcji i surowców. Trudność polega na tym, że ta sama wada może być spowodowana różnymi przyczynami.
Postawieniu właściwej diagnozy służy kontrola jakości surowców, przebiegu procesów technologicznych oraz kontrola wyrobów gotowych. Znając właściwości surowców, należy tak kierować procesem technologicznym, aby pieczywo nie miało wad. Sposoby zapobiegania wadom pieczywa obejmują tylko przedsięwzięcia natury technologicznej i dotyczą modyfikacji procesu technologicznego.
Najbardziej skutecznym sposobem poprawy jakości pieczywa jest zastosowanie polepszaczy.TECHNOLOGICZNE PRZYCZYNY WAD PIECZYWA

Technologiczne przyczyny wad pieczywa możemy podzielić ze względu na:
- złą jakość mąki;
- złą jakość surowców pomocniczych;
- niewłaściwe parametry procesu technologicznego;
- niewłaściwe warunki składowania, transportu i sprzedaży pieczywa.
Zła jakość mąki:
a) przyczyny:
- obcy smak i zapach;
- obecność piasku lub ziemi;
- mąka pszenna o małej zawartości glutenu;
- mąka pszenna o dużej zawartości glutenu;
- mąka świeża, niedojrzała;
- mąka z ziarna porośniętego;
- mąka z ziarna przesuszonego;
- mąka o dużej zawartości enzymu tyrozynazy.
b) rodzaj wad: niewłaściwy smak i zapach pieczywa, chrzęst podczas gryzienia, pieczywo płaskie, skórka pomarszczona i popękana, pieczywo kuliste, miękisz zbity, lepki, skórka mocno kolorowana, miękisz o złej teksturze, pory duże, nierównomierne, blada skórka, ciemny miękisz pieczywa mimo użycia jasnej mąki.


Zła jakość surowców pomocniczych:
a) przyczyny:
- mała aktywność drożdży;
- zjełczały tłuszcz.
b) rodzaj wad: pieczywo płaskie, źle spulchnione, z pęknięciami skórki, gorzkawy posmak pieczywa.
Niewłaściwe parametry procesu technologicznego:
a) przyczyny:
- zbyt gęsta (sztywna) konsystencja ciasta (za mało wody przy mieszaniu);
- zbyt rzadka (luźna) konsystencja ciasta (za dużo wody przy mieszaniu);
- zbrylona nieprzesiana mąka;
- niewłaściwa doza soli: za mała lub za duża;
- za mały rozwój ciasta podczas mieszania (za krótki czas, uszkodzona mieszarka);
- nadmierny rozwój ciasta (przemieszenie);
- krótka fermentacja kwasu;
- długa fermentacja kwasu;
- krótka fermentacja ciasta lub podmłody;
- długa fermentacja ciasta lub podmłody;
- niska temperatura ciasta;
- wysoka temperatura ciasta;
- niewłaściwa obróbka ciasta podczas dzielenia i formowania;
- nadmierna podsypka mąki podczas formowania;
- niepełny rozrost kęsów ciasta przed wypiekiem;
- nadmierny rozrost kęsów ciasta;
- obsychanie powierzchni kęsów podczas rozrostu;
- uderzenia kęsów podczas załadowywania trzonu;
- zbyt małe zaparowanie komory wypiekowej;
- zbyt duże zaparowanie komory wypiekowej;
- niska temperatura komory wypiekowej;
- wysoka temperatura komory wypiekowej;
- krótki czas wypieku w normalnej temperaturze;
- długi czas wypieku w normalnej temperaturze;
- zbyt ścisłe ułożenie kęsów ciasta na trzonie pieca.
b) rodzaj wad: pieczywo o małej objętości, kuliste, miękisz suchy, popękany i kruszący się ,z drobnymi porami, pieczywo płaskie, skórka z pęcherzykami, często odstająca, z zakalcem, miękisz porozrywany, z nierównomiernymi dużymi porami, w miękiszu grudki mąki, pieczywo niesłone, płaskie, z nadmiernie kolorowaną skórką, miękisz lepki, pieczywo słone, skórka blada, pory duże i grubościenne, w miękiszu spotyka się grudki mąki, zła tekstura pieczywa, skórka popękana i odstająca, miękisz zbity i wilgotny, popękany, smak przaśny, skórka z pęcherzykami, dziury, smak kwaśny, pieczywo kuliste o małej objętości, miękisz wilgotny z pierścieniami wodnymi, często odstający od skórki, kopulasty kształt bochenka, miękisz kruszący się, skórka dolna odstająca, niewłaściwy kształt pieczywa, puste przestrzenie w miękiszu z gładkimi ściankami, boczne pęknięcia z wypływami miękiszu, skórka boczna słabo wykształcona i zbyt jasna.


Niewłaściwe warunki składowania, transportu i sprzedaży pieczywa:
a) przyczyny:
- układanie gorących bochenków jeden na drugim lub zbyt ciasno w pojemniku;
- układanie pieczywa w brudnych pojemnikach, transport w niewłaściwych warunkach i składowanie w niedostosowanym zapleczu sklepu.
b) rodzaje wad: zaparowanie skórki, deformacja kształtu, popękany miękisz, odstająca skórka, zakalec, wtórne zakażenie mikrobiologiczne powodujące tzw. choroby pieczywa.
MIKROBIOLOGICZNE ZAKAŻENIA PIECZYWA

Zakażenia te są spowodowane przez bakterie oraz pleśnie.
Bakteryjne wady pieczywa, zwane chorobą ziemniaczaną, występują w pieczywie słabo kwaśnym, a więc przede wszystkim w wyrobach pszennych i rzadziej w pszenno-żytnich. Wystąpienie tych wad zależy od wielu czynników, przede wszystkim od stanu zakażenia mąki i innych użytych surowców, stanu higieniczno-sanitarnego piekarni i jej urządzeń, procesu technologicznego (głównie od kwasowości ciasta), jednostkowej masy pieczywa, staranności wypieku, warunków schładzania, transportu, sposobu składowania podczas sprzedaży, a w szczególności od temperatury i wilgotności powietrza i wreszcie od sposobu przechowywania przez samego klienta.
Do najefektywniejszych w praktyce sposobów eliminowania bakteryjnych wad pieczywa należą:
- kontrola stanu zakażenia mąki i w wypadku stwierdzenia ponad 200 przetrwalników w 1g mąki kierowanie jej do wyrobu pieczywa żytnio-pszennego o kwasowości nie mniejszej niż 4-6°;
- zwiększenie kwasowości ciasta w wyniku fermentacji przez dodatek kwasu lub żurku do podmłody (nie do ciasta) w ilości 2,5%, w stosunku do całej ilości mąki użytej do produkcji pieczywa;
- stosowanie przy wyrobie chleba graham w okresach letnich dodatku pełnego kwasu (żytniego lub pszennego) do podmłody w ilości 2,5%, w stosunku do całej ilości użytej mąki;
- zakwaszanie ciasta przez dodanie kwasu mlekowego w postaci roztworu o stężeniu 80%, w ilości 0,2-0,4% 0,1% kwasu propionowego lub 0,2% propionianu wapnia w postaci proszku ( w stosunku do całości użytej mąki);
- wytwarzanie ciasta o sztywnej konsystencji, produkowanie pieczywa o małej masie jednostkowej oraz staranny wypiek;
- schładzanie pieczywa po wypieku, m.in. za pomocą wzmożonej wentylacji w pomieszczeniu ekspedycji;
- utrzymanie bezwzględnej czystości pomieszczeń i urządzeń, a w razie stwierdzenia obecności pałeczki ziemniaczanej staranne zmycie 5% roztworem kwasu octowego.
Pleśnienie chleba jest najczęściej spowodowane przez pleśnie Aspergillus, Rhizopus i Penicillinum glaucum rzadziej Mucor, Oospora, Monilia i inne. Pleśnie są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie, m.in. ziarno i mąka zawsze zawierają pewne ich ilości. Podczas wypieku pieczywa pleśnie i ich zarodniki całkowicie giną. Pleśnienie pieczywa jest spowodowane tzw. wtórnym zakażeniem już po jego wypieku. Rozwój pleśni jest możliwy w temperaturze 5-50°C, tak, więc jedyną skuteczną metodą zabezpieczenia pieczywa przed pleśnieniem jest zamrażanie.
Pleśnieniu pieczywa można zapobiegać lub je opóźniać stosując następujące metody i środki:
- dodanie do ciasta chemicznych środków konserwujących, co jest stosowane w wieku krajach (najczęściej są używane sole kwasu propionowego, octowego i sorbowego, a także innych kwasów organicznych); organicznych Polsce dopuszczone jest stosowanie kwasu propionowego, jego soli wapniowej i sodowej, w ilości 2g na 1kg mąki;
- pakowanie pieczywa w przepuszczającą wilgoć folię i sterylizacja przez nagrzanie do temperatury 85-90°C w środku wyrobu;
- sterylizowanie powierzchni pieczywa 96% etanolem i następnie hermetyczne pakowanie w odpowiednie folie; w ten sposób można zahamować pleśnienie pieczywa na 2-6 tygodni;
- zawijanie pieczywa w papier lub folię nasycone kwasem sorbowym, a następnie hermetyczne zapakowanie (ta metoda zapewnia przechowywanie bez pleśnienia w ciągu 4-6 miesięcy);
- wypiek pieczywa w metalowych puszkach, hermetycznie zamykanych natychmiast po wypieku, pozwala to na długie (ponad półroczne) przechowywanie pieczywa;
- stałe utrzymanie czystości pomieszczeń i urządzeń, zwłaszcza w zapiecowni i ekspedycji, połączone z szybkim schłodzeniem pieczywa i przechowywaniem w suchych pomieszczeniach (zabiegi te znacznie ograniczają pleśnienie pieczywa).
Zapobieganie pleśnieniu pieczywa jest ważne nie tylko ze względu na ograniczenie jego strat, ale także ze względów zdrowotnych. W spleśniałym pieczywie mogą powstawać bardzo szkodliwe dla zdrowia mykotoksyny.
Należy jeszcze wspomnieć o tzw. chorobie kredowej i pojawianiu się czerwonych plam na chlebie. Choroba ta objawia się plamami lub nalotem kredopodobnym na chlebie (zazwyczaj na jego miękiszu). Jest ona powodowana przez drożdże Endomyces fibuliger lub Monilia variabilis. Czerwone plamy na chlebie powstają głównie w wyniku rozwoju bakterii Micrococcus, prodigiosum, które wydzielają barwną substancję. Przyczyną takich plam może być również rozwój pleśni Aurantiacum.CZERSTWIENIE PIECZYWA

Zjawisko to traktuje się popularnie jako ogół zmian zachodzących w pieczywie po wypieku, zwłaszcza zmian dotyczących właściwości teksturowych (fizycznych) miękiszu. Wiąże się to głównie z procesem wysychania, który w sposób zasadniczy wpływa na negatywną ocenę jakości pieczywa, choć nie jest główną przyczyną procesu czerstwienia. Wskutek wysychania pieczywo traci 5% swojej masy. Wysychanie pieczywa następuje jednocześnie z jego stygnięciem.
Temperatura skórki chleba opuszczającego piec wynosi 130-180°C, a jej wilgotność w tym momencie jest praktycznie zerowa. Temperatura miękiszu jest zbliżona do 100°C, a wilgotność przekracza o 1-2% wilgotność ciasta. Chleb dostarczony do ekspedycji, gdzie temperatura wynosi 18-25°C, szybko stygnie i traci na masie w wyniku wysychania najpierw powierzchniowych warstwach pieczywa a potem środkowych. Różnica w temperaturze powierzchniowych i środkowych warstw sięga 13°C i stopniowo zmniejsza się podczas schładzania. W wyniku tego powstaje określony gradient temperatury sprzyjający migracji wilgoci w kierunku od środka do powierzchni pieczywa.
W pewnym momencie temperatura miękiszu spada poniżej temperatury otoczenia wskutek tego, że odparowanie wilgoci trwa nawet po schłodzeniu pieczywa do temperatury otoczenia. Ciepło zużywane na parowanie jest pobierane z części miękiszu przylegającej do skórki, a nie z powietrza oddzielonego od miękiszu skórką wykazującą znacznie mniejszą przenikalność cieplną.
W procesie wysychania chleba można wyróżnić dwa okresy: zmiennej i znacznej szybkości wysychania oraz małej szybkości wysychania. Momentem krytycznym, po którym następuje gwałtowne zmniejszenie dynamiki wysychania, jest osiągnięcie przez pieczywo temperatury otoczenia. Stąd najefektywniejszym sposobem ograniczania wysychania pieczywa jest maksymalne skrócenie czasu jego stygnięcia do temperatury otoczenia.
Wielkość i szybkość wysychania pieczywa zależą od struktury miękiszu, przepuszczalność pary uwarunkowanej wielkością i charakterem powierzchni skórki (a głównie jej grubością), temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza.
Pieczywo o mniejszej masie jednostkowej, większej objętości właściwej i cieńszej skórce wysycha szybciej, a ubytki jego masy są większe. Temperatura powietrza wywiera zasadniczy wpływ na wielkość ususzki. Przykładowo chleb mieszany o masie 1kg składowany w temperaturze 43-50°C w ciągu 8 godzin traci na masie 5%, a w temperaturze 11-19°C tylko 2%. Szczególnie małe są ubytki chleba przechowywanego w stanie zamrożonym. Wilgotność względna powietrza w dużym stopniu decyduje o dynamice wysuszania i wielkości ususzki, ale tylko w drugiej fazie wysychania pieczywa, tj. po uzyskaniu temperatury otoczenia.
W związku z tym zaleca się schładzanie pieczywa po wypieku za pomocą przepływającego powietrza, jeszcze przed ułożeniem w pojemnikach.
W momencie zakupu pieczywa konsument określa jego świeżość organoleptycznie na podstawie:
a) właściwości fizycznych miękiszu – miękki, ściśliwy miękisz świadczy o świeżości pieczywa, twardy zaś, mniej ściśliwy i kruszący się, jest charakterystyczny dla pieczywa czerstwego;
b) właściwości fizycznych skórki – gładka, twarda i chrupiąca skórka charakteryzuje pieczywo świeże a podczas składowania staje się miękka, elastyczna i pomarszczona;
c) aromatu i smaku pieczywa świeżego – są przyjemne i intensywne a w miarę czerstwienia stają się słabsze, aż po długim składowaniu przechodzą w specyficzny zapach i smak chleba „zleżałego”.
Za przyczynę czerstwienia uważa się zjawisko retrogradacji skrobi. Polega ono na tym, że skrobia z formy bezpostaciowej powstałej w czasie wypieku wskutek skleikowania przechodzi częściowo w postać wyjściową, tj. krystaliczną, zbliżoną do tej, w jakiej występowała przed wypiekiem. Jednocześnie struktura skrobi staje się bardziej zbita, następuje częściowe wydzielenie wody wchłoniętej podczas kleikowania. Uważa się, że ta wydzielona woda zostaje wchłonięta przez białka miękiszu.
Rola białka w procesie czerstwienia była do niedawna niedoceniana. Przypisywano mu tylko pobieranie wody wydzielonej podczas retrogradacji skrobi. Ostatnie badania wykazują, że w białkach pieczywa pszennego, a zwłaszcza w glutenie, następują zmiany powodujące powstanie bardziej zwartej struktury i zmniejszenie zdolności hydratacyjnych. Uwzględniając jednak, że zmiany te są 4-6 razy wolniejsze od retrogradacji, retrogradacji w chlebie jest 6-7 razy więcej skrobi niż białka, pierwszoplanową rolę w czerstwieniu pieczywa przypisuje się skrobi.
Stopień świeżości chleba można określić oprócz metody organoleptycznej obiektywnymi metodami instrumentalnymi, które polegają na:
- oznaczaniu fizykochemicznych właściwości miękiszu pieczywa;
- pomiarze hydrofilowych zdolności miękiszu;
- oznaczaniu ilości rozpuszczalnych w wodzie substancji miękiszu;
- mikroskopowym badaniu struktury miękiszu;
- rentgenograficznym badaniu struktury miękiszu;
- oznaczaniu podatności skrobi na działanie amylaz.
Składowanie pieczywa w temperaturze powyżej 60°C, chociaż bardzo efektywnie hamujące proces czerstwienia, nie znalazło zastosowania w praktyce ze względu na wysokie koszty, możliwość rozwoju niekorzystnej mikroflory i ciemnienie miękiszu (reakcja Maillarda, działanie tyrozynazy).
Radykalnym sposobem hamowania procesu czerstwienia pozbawionym wad występujących przy wysokich temperaturach jest zamrażanie pieczywa. Sposób ten jest powszechnie stosowany w wielu krajach.
Pakowanie pieczywa, chociaż nie przeciwdziała retrogradacji skrobi, to hamuje utratę świeżości pieczywa wskutek ograniczenia jego wysychania i zmniejszenia strat substancji aromatycznych. Szczególnie zaleca się pakować pieczywo próżniowo lub w atmosferze zmodyfikowanej (gazy obojętne) albo z wkładką do opakowania zawierającą substancje wchłaniające powietrze (tlen).
Chleb żytni, a także mieszany z dużym udziałem mąki żytniej, czerstwieje wolniej niż chleb pszenny. Pieczywo z mąki o większej zawartości białka i lepszej jego jakości czerstwieje wolniej. Również dodatek surowców bogatych w białko (mąka sojowa, produkty mleczarskie) hamuje czerstwienie.
Dodatek skrobi i jej pochodnych – hydrolizatów skrobiowych, ekstraktów słodowych oraz tłuszczów i ich pochodnych (zwłaszcza tzw. emulgatorów) przedłuża świeżość pieczywa i poprawia jego cechy jakościowe. Użycie specjalnych substancji tzw. polepszaczy szczególnie efektywnie przedłuża świeżość pieczywa. Wśród nich najbardziej skuteczne są substancje powierzchniowo czynne. Dobre rezultaty uzyskuje się także po dodaniu preparatów enzymatycznych.
Parametry procesu technologicznego i jego modyfikacje mogą mieć istotny wpływ na przedłużenie świeżości pieczywa. Intensywne mieszanie i zaparzanie części mąki znacznie wydłużają okres konsumpcyjnej przydatności pieczywa. Również odpowiednio dobrane warunki procesu fermentacyjnego, właściwe parametry formowania oraz optymalny rozrost, a zwłaszcza wypiek wpływają na świeżość pieczywa.
Ogólnie można stwierdzić, że wszystkie dodatki lub zabiegi zwiększające objętość poprawiające strukturę i fizyczne właściwości miękiszu pieczywa powodują przedłużenie świeżości. W ZBPP opracowano i wdrożono do produkcji chleb o rocznej przydatności, z zastosowaniem sterylizacji i podwójnego pakowania.
Czerstwe pieczywo można świeżyć, gdy jego wilgotność przekracza 30%. W celu odświeżenia należy ogrzać pieczywo do temperatury powyżej 90°C wewnątrz wyrobu. Zjawisko odświeżania pieczywa należy wiązać z odwrotnością procesu retrogradacji skrobi (przy powtórnym podgrzaniu).
Powszechnie uważa się, że chleb odświeżony czerstwieje szybciej niż świeżo upieczony. Wiele zależy od warunków odświeżania. Jeśli pieczywo podgrzeje się do temperatury przekraczającej 90°C w środku miękiszu i nie dopuści do utraty wilgoci, to powtórne jego czerstwienie nie przebiega szybciej niż czerstwienie świeżo upieczonego wyrobu. W przypadku wspomnianego chleba o rocznej przydatności do spożycia – w celu uzyskania chleba o cechach „prosto z pieca” wystarczy zanurzyć go we wrzątku przez 15-30 minut a uzyska cechy pieczywa świeżego przez tydzień.
 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol