produkcja piekarska

 

ekspedycja pieczywa

 

EKSPEDYCJA PIECZYWA

Pieczywo po wyjęciu z pieca i przed transportem do sklepów powinno być odpowiednio zabezpieczone przed niekorzystnymi zmianami podczas transportu. Zakres i organizacja związanych z tym czynnościami zależy od wielkości piekarni i jej technicznego wyposażenia. W większości piekarni czynności te sprowadzają do wyładowania pieczywa z pieca i ułożenia go w pojemnikach, które po zestawieniu w słupki po 10 sztuk, są zestawiane na powierzchni usytuowanej za piecem zwanej ostygalnią. W niektórych piekarniach rzemieślniczych pieczywo jest układane na wózkach etażerkowych, po wystygnięciu jest ładowane do pojemników. Pomieszczenie w którym odbywają się czynności związane z wysyłką pieczywa, nazywa się ekspedycją. Obejmuje ono powierzchnię między piecami i miejscem załadunku pieczywa do samochodów tj. rampą. Ekspedycja powinna być tak rozwiązana aby konwojenci nie mieli kontaktu z procesem produkcyjnym i jego personelem. Transport pieczywa powinien odbywać się w samochodach przeznaczonych wyłącznie do przewozu pieczywa, są to samochody specjalistyczne z zabudowaną skrzynią i bocznym załadunkiem. W ekspedycji pieczywa prowadzona jest dokumentacja wysyłki pieczywa. Sprowadza się ona do ewidencji pieczywa przejmowanego z produkcji i przekazywania go do środków transportowych. W małych piekarniach te czynności wykonuje kierownik piekarni, w większych piekarniach ekspedytor.

Ekspedycja to ogniwo pośrednie między produkcja i handlem.

Powiązanie produkcji, zbytu i handlu są prawnie uregulowane dokumentem obejmującym warunki dostaw.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

Piekarnia dostarcza pieczywo własnym transportem na jej koszt we własnych opakowaniach, w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub drucianych skrzyniach i koszach przeznaczonych wyłącznie do przewozu pieczywa. Sklep zobowiązany jest w miarę możliwości niezwłocznie po przyjęciu pieczywa zwrócić opakowania dostawcy, który powinien je odebrać najpóźniej przy dostawie następnej partii. Pieczywo nie nadające się do sprzedaży, z wyjątkiem pieczywa półcukierniczego i pieczywa pakowanego, sklep może pozostawić do dyspozycji piekarni, która ma obowiązek jego odkupienia. Odbiór takiego pieczywa powinien nastąpić w ciągu 72 godzin. Obowiązek ten nie dotyczy nie sprzedanego pieczywa, w uszkodzonym opakowaniu jednostkowym, spleśniałego, stęchłego. Sklep może odmówić przyjęcia pieczywa, kiedy od momentu jego wypieku upłynęło więcej niż:

- dla pieczywa pszennego o masie do 200g. – 20godzin

- dla bułek paryskich i chleba pszennego – 30 godzin.

- dla chleba graham – 48 godzin

- dla chleba mieszanego – 36 godzin

W przypadku stwierdzenia wad pieczywa sklep powinien powiadomić piekarnię. Reklamacje należy potwierdzić na piśmie nie później niż następnego dnia. System produkcji piekarskiej z handlem jest niestabilny, jest to spowodowane krótkotrwałą przydatnością pieczywa, dlatego potrzebna jest ścisła współpraca piekarni z handlem. Podstawowym założeniem współpracy handlu z piekarnią powinno być dostosowanie dostaw pieczywa do zapotrzebowania konsumentów. Zasadą powinno być, aby świeże pieczywo najszybciej docierało do konsumenta, co wymaga maksymalnego skrócenia czasu od momentu wypieczenia pieczywa do jego sprzedaży. Można to osiągnąć dostosowując harmonogramy produkcji do popytu na pieczywo w sklepach.

 


 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol