produkcja piekarska

 

czynniki wpływające na jakość pieczywa

 

POPRAWA JAKOŚCI PIECZYWA

Aby uzyskać pieczywo z mąki o dostatecznej jakości należy stosować następujące zabiegi:

1. Zastosowanie mieszanki mąki z ziarna porośniętego z mąką normalną, nawet lepiej o obniżonej zdolności scukrzania i wytwarzania gazu.

2. Podwyższenie kwasowości ciasta obniżające temperaturę inaktywacji a-amylazy przy wypieku pieczywa.

3. Zastosowanie polepszaczy o charakterze utleniającym.

4. Zwiększenie ilości soli kuchennej przy przygotowaniu ciasta.

Dla piekarza- technologa zasadniczą sprawą jest wyprodukowanie pieczywa dobrej jakości z mąki o zróżnicowanej jakości. W celu uzyskania dobrego jakościowo pieczywa należy zastosować specjalne operacje technologiczne lub dodatek polepszaczy. Do poprawy jakości pieczywa skuteczne są:

- właściwe przygotowanie mieszanek mąki

- zapewnienie dojrzewania mąki

- dodatek tłuszczu i cukru do ciasta

- dodatek do ciasta przetworów ziemniaczanych

- zaparzanie części mąki ( 3-5%)

- zastosowanie optymalnej obróbki mechanicznej ciasta przy mieszaniu i formowaniu kęsów ciasta

- zapewnienie optymalnego rozrostu i wypiekuOCENA JAKOŚCI PIECZYWAO jakości pieczywa decydują następujące cechy:

- wartość odżywcza- określona ogólnym składem chemicznym

- smakowitość- uwarunkowana składem i jakością użytych surowców

- zdrowotność- brak drobnoustrojów chorobotwórczych i substancji szkodliwych

- trwałość- zapewniająca przechowanie produktu bez zmian w warunkach obrotu handlowego

- atrakcyjność- określona kształtem, barwą i starannym opakowaniem

W jakości pieczywa klient najbardziej ceni świeżość, jednak proces czerstwienia powoduje, że pieczywo szybko jest przez konsumentów dyskwalifikowane z tego względu pieczywa nie należy produkować w nadmiarze w celu poczynienia zapasów. Na jakość konsumpcyjną pieczywa mają wpływ następujące czynniki:

- skład ilościowy użytych surowców

- jakość i jednolitość użytych surowców, głównie mąki

- prawidłowość i stabilność stosowanych procesów produkcyjnych

- funkcjonalność i niezawodność maszyn i urządzeń

- kwalifikacje i zaangażowanie załogi

- zgodność mocy produkcyjnych z potrzebami

- system dostaw i dystrybucji pieczywa w handlu

Odpowiedni skład surowcowy czyli receptura są podstawowym warunkiem otrzymania dobrego pieczywa, receptura powinna zapewniać właściwą wartość żywieniową pieczywa, walory smakowe i dobra jakość pieczywa, przy zastosowaniu właściwej technologii.

Uzyskuje się to przez odpowiedni dobór surowców podstawowych, substancji wzbogacających wartość odżywczą i substancji które uszlachetniają i polepszają produkt gotowy. Wpływ na zachowanie dobrej jakości pieczywa poza świeżością, wywierają sanitarno-higieniczne warunki produkcji, warunki składowania, transportu i sprzedaży.NORMY W OCENIE JAKOŚCI WYROBÓW PIEKARSKICHNa podstawie oceny pieczywa można określić zgodność jego cech z normami, ocenić jego przebieg procesu technologicznego oraz wnioskować o jakości wypiekowej mąki. Na poszczególne rodzaje pieczywa ujęte są wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne. Sposób oceny jest ściśle określony w Polskiej Normie PN-79/A-74108. W piekarni przemysłowej oceny pieczywa dokonuje laboratorium, które bada surowce i półprodukty natomiast w małej piekarni oceny organoleptycznej dokonuje kierownik. Dla poszczególnych cech pieczywa ustalono różne poziomy jakości, którym odpowiada różna liczba punktów. Za wskaźniki fizykochemiczne, także jak zawartość cukru i tłuszczu poniżej obowiązującej normy ustalono minus 35 punktów, podobnie jest z masą pieczywa jeśli jest mniejsza od normatywnej przyznaje się minus 33 punkty. Suma uzyskanych punktów decyduje o klasyfikacji pieczywa w obowiązującym systemie 4 poziomów jakości. Ocena organoleptyczna obejmuje ustalenie następujących cech pieczywa: wyglądy zewnętrznego i kształtu, barwy i stanu skórki, struktury i elastyczności miękiszu, jego smaku i zapachu.

Kształt i wygląd zewnętrzny powinien być charakterystyczny dla danego rodzaju pieczywa.

Skórka pieczywa powinna być sprężysta, ściśle związana z miękiszem w kolorze od jasno-do ciemnobrązowej w przekroju zanikająca równomiernie w kierunku miękiszu. Skórka nie powinna być cieńsza niż 2mm. Jej powierzchnia powinna być gładka, nie popękana i bez uszkodzeń mechanicznych.

Jakość miękiszu- miękisz powinien być dobrze wypieczony, elastyczny, suchy, nie kruszący się, równomiernie porowaty, o jednolitej barwie, bez grudek mąki.

Smak i zapach powinien być charakterystyczny dla danego rodzaju pieczywa. Niedopuszczalny jest smak i zapach obcy, mdły lub stęchły, jak również smak gorzki, kwaśny, niesłony lub zbyt słony.

Ocena cech fizycznych pieczywa polega na określeniu objętości pieczywa, porowatości miękiszu, masy właściwej miękiszu, stosunku skórki do miękiszu i zawartości wody.
 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol