produkcja piekarska

 

charakterystyka wad pieczywa

 

Wady pieczywa

Wady pieczywa są to odstępstwa od wymaganej jakości pieczywa ustalonej przepisami lub przyjętej zwyczajami. Wszelkie wady obniżają jakość pieczywa lub powodują całkowitą nieprzydatność pieczywa do spożycia. Wady pieczywa rozpatruje się z punktu widzenia technologii oraz towaroznawstwa. Towaroznawstwo traktuje zagadnienie wadliwości pieczywa ogólnie na tle badania jakości surowców. Natomiast technologia badając wady pieczywa rozpatruje przyczyny ich powstania i formuje wnioski zmierzające do zapobiegania tych wad. Ustalenie przyczyn powodujących wady pieczywa jest trudne i wymaga dobrej znajomości technologii. Trudności są tu tyle większe gdyż wady pieczywa najczęściej nie występują pojedynczo. Przeważnie ma się do czynienia z wieloma wadami jednocześnie, często występują też przypadki, że na jedną typową wadę składa się wiele przyczyn albo jedna przyczyna jest źródłem kilku wad.

Wady pieczywa dzielimy na:


-wady wyglądu zewnętrznego

-wady miękiszu

-wady smaku i zapachu

-czerstwienie pieczywa

-choroby pieczywaWady wyglądu zewnętrznego

Wady wyglądu zewnętrznego dotyczą: kształtu, objętości i skórki. Do wad kształtu należą uszkodzenia mechaniczne związane z niestarannym przemieszczaniem kęsów podczas rozrostu i zasadzania do pieca. Duży wpływ ma kształt pieczywa ma przebieg formowania kęsów i ich rozrost. Do najczęściej spotykanych wad kształtu zaliczamy kulisty i płaski kształt pieczywa.

Chleb kulisty powstaje wtedy, kiedy używamy dobrą mąkę o wysokiej zawartości glutenu, rozrost końcowy jest krótki, zastosowaną za sztywną konsystencje ciasta, gdy prowadzono wypiek w zbyt wysokiej temperaturze. Przeciwdziałanie tej wadzie polega na wytworzeniu luźniejszego ciasta, stosowaniu mieszanki mąki z mąką słabszą, uzyskaniu pełnego rozrostu kęsów. Wypiek należy prowadzić przy wysokim nawilgoceniu komory wypiekowej.

Chleb płaski otrzymuje się w przypadku użycia mąki słabej, nadmiernego rozrostu kęsów ciasta, za długiego czasu mieszania, luźnej konsystencji ciasta, niskiej temperatury wypieku i nadmiernej wilgotności komory wypiekowej. Aby zapobiec powstawaniu tej wady wymaga się stosowania gęstszej konsystencji ciasta, krótszego rozrostu kęsów, ciasto należy miesić krócej, wypiek kęsów należy prowadzić w wyższej temperaturze, przy mniejszej wilgotności komory wypiekowej. Podczas zaokrąglania i wydłużania kęsów należy dbać o posypywanie kęsów mąką, podczas znakowania, znacznik powinien być regularnie smarowany olejem roślinnym.

Wady objętości pieczywa to mała objętość spowodowana niską zdolnością do wytwarzania lub zatrzymywania gazu, mała ilość drożdży lub niska aktywność, krótki czas rozrostu, sztywna konsystencja ciasta i wysoka temperatura wypieku. Zapobiega się tej wadzie stosując mąkę o odpowiednich właściwościach, która ma dobrą zdolność wytwarzania gazu, odpowiednia ilość i jakość drożdży. Ciasto powinno mieć optymalną konsystencje, rozrost kęsów pełny, wypiek powinien odbywać się w piecu o odpowiedniej temperaturze, właściwym parowaniu komory wypiekowej.Wady skórki

Do najczęstszych wad skórki należą:

-niewłaściwa barwa

-pęknięcia

-pęcherze

-nieodpowiednia grubość i twardość

Jasna barwa skórki jest spowodowana użyciem świeżo zmielonej mąki, niedojrzałej o małej zdolności gazo twórczej, może być skutkiem nieprawidłowości w procesie technologicznym tj. sztywną konsystencją ciasta, za długim czasem rozrostu, niską temperaturą w piecu i za małą wilgotnością w komorze wypiekowej. Przeciwdziałanie tej wadzie polega na stosowaniu domieszki mąki o dobrych właściwościach wypiekowych, zwilżeniu kęsów przed wsadem do pieca i po wypieku. Należy skrócić czas rozrostu, podwyższyć temperaturę wypieku, zwiększyć wilgotność w komorze wypiekowej, dobre wyniki daje dodatek cukru lub słodu.

Ciemna barwa skórki to skutek użycia mąki porośniętej, wysokiej temperatury wypieku i długiego czasu wypieku. Zapobiegamy temu stosując domieszkę maki normalnej i właściwe parametry wypieku.

Nierównomierne zabarwienie skórki to skutek niewłaściwego rozkładu temperatur na trzonie pieca i nierównomiernego zaparowania komory wypiekowej.

Pęcherze na skórce to skutek niedojrzałego kwasu, za krótkiego i niedokładnego miesienia, luźnej konsystencji ciasta, krótkiego rozrostu końcowego, za wysokiej temperatury i nadmiernej wilgotności komory wypiekowej.

Pęknięcia na skórce są spowodowane użyciem słabej mąki, nadmiernie dojrzałego kwasu, za krótkim rozrostem końcowym, gęstym układaniem kęsów na trzonie, niską temperaturą komory wypiekowej, za długim czasem zaparowania komory wypiekowej.

Odstawanie skórki to rezultat użycia mąki porośniętej lub niedojrzałego kwasu, luźna konsystencja ciasta i zbyt wysoka temperatura w komorze wypiekowej.

Skórka matowa to skutek zaparowania komory wypiekowej.

Skórka zdeformowana to skutek niewłaściwego składowania i transportu pieczywa.

Skórka za gruba, twarda to wynik długiego rozrostu końcowego, niskiej temperatury komory wypiekowej i długiego czasu wypieku.

Skórka cienka i miękka powstaje przy krótkim wypieku w wysokiej temperaturze.

Skórka słabo wykształcona to wynik krótkiego czasu wypieku w normalnej temperaturze.Wady miękiszu

Do wad miękiszu zalicza się defekty struktury, nie odpowiednie właściwości lepko sprężyste, zanieczyszczenie ciałami obcymi.

Miękisz oderwanej od skórki jest to spowodowane zbyt krótkim czasem fermentacji podmłody, takie objawy występują w przypadku mąki porośniętej, sztywnej konsystencji ciasta, krótkiego rozrostu końcowego, zbyt długiego wypieku w wysokiej temperaturze. Podobne objawy występują w wyniku niewłaściwego składowania i transportu gorącego pieczywa.

Miękisz kruszący spowodowany jest użyciem mąki jest użyciem o małej wodochłonności, wysoką temperaturą i sztywną konsystencją ciasta.

Miękisz wilgotny jest wtedy gdy użyto mąkę porośniętą, gdy stosowano niedojrzały kwas, za niska była temperatura fermentacji ciasta, czas wypieku za krótki.

Miękisz lepki i mało elastyczny gdy użyto mąkę porośniętą, wypiek był za krótki, za duży był dodatek cukru do pieczywa pszennego.

Zakalec i wodniste pierścienie występują gdy użyto zimnej mąki, zimnej dolewki wody, luźnej konsystencji ciasta, za krótki czas wypieku, ostyganie na chłodnej metalowej powierzchni.

Obecność ciał obcych jest niedopuszczalna i dyskwalifikuje pieczywo.Wady smaku i zapachu

Niewłaściwy proces technologiczny lub obecność w surowcach substancji o obcych cechach smakowo- zapachowych mogą powodować niepożądany, niepełny smak i zapach pieczywa. Obcy smak i zapach może pochodzić z surowców, maszyn i urządzeń.

Za kwaśny smak to wynik zbytniego ukwaszenia na skutek intensywnej lub za długiej fermentacji.

Smak mdły i nikły zapach są spowodowane za małym stopniem ukwaszenia, za małym dodatkiem soli i krótkim czasem wypieku.

Smak słony jest spowodowany przekroczeniem dawki soli.Czerstwienie pieczywa


Pieczywo w kilka godzin po wypieku zaczyna tracić cechy pieczywa świeżego na skutek zmian w strukturze miękiszu. Miękisz pieczywa traci właściwości lepko sprężyste i zaczyna się kruszyć, skórka traci chrupkość, staje się gumowata, potem twarda, stopniowo zanika smak i zapach właściwe dla pieczywa świeżego. Skutki czerstwienia łagodzi się przez skrócenie czasu między wypiekiem pieczywa i jego konsumpcją, duży wpływ na zmiany w pieczywie mają warunki jego składowania. Sposobem hamowania procesu czerstwienia jest głębokie zamrażanie pieczywa. Pakowanie pieczywa hamuje utratę jego świeżości na skutek zmniejszenia wysychania i zmniejszenia straty substancji zapachowych. Wpływ na przedłużenie świeżości pieczywa mają parametry procesu technologicznego. Zastosowanie intensywnego mieszania i zaparzania części mąki wydłużają okres konsumpcyjnej przydatności pieczywa. Wszystkie dodatki poprawiające strukturę i fizyczne właściwości miękiszu pieczywa, powodują przedłużenie jego świeżości.Choroby pieczywa

-choroba ziemniaczana

-pleśnienie pieczywaChoroba ziemniaczana

Choroba ziemniaczana to powszechna choroba pieczywa, objawia się zmianami w konsystencji miękiszu, w smaku, zapachu i wyglądzie pieczywa. Miękisz pieczywa staje się ciągliwy i upłynniony, pieczywo ma nieprzyjemny smak i zapach. Chorobę ziemniaczaną wywołują pałeczka ziemniaczana i pałeczka sienna te bakterie rozmnażają się w temperaturze 35-40oC. Choroba ziemniaczana rozwija się w cieście pszennym do eliminowania tej choroby stosujemy:

1.Podwyższenie kwasowości ciasta przez dodatek dojrzałego kwasu albo przez dodatek kwasu mlekowego.

2.Stosowanie ciasta o sztywniejszej konsystencji i produkcja pieczywa o małej gramaturze.

3.Systematyczna kontrola mąki.

4.Chłodzenie pieczywa po wypieku przez wentylacje pomieszczenia ekspedycji.

5.Utrzymywanie czystości pomieszczeń i urządzeń w przypadku stwierdzenia choroby ziemniaczanej pieczywa przeprowadzenie dezynfekcji przez zastosowanie promieniowania ultrafioletowego i użycie 1% roztworu kwasu solnego.

6.Dodawanie do ciasta substancji bakteriostatycznych.Pleśnienie pieczywa


Pleśnienie pieczywa jest spowodowane wtórnym zakażeniem po wypieku pieczywa, najbardziej skuteczna metodą zapobiegania pleśnieniu podczas przechowywania pieczywa jest zamrażanie. Pleśnieniu pieczywa można zapobiegać stosując następujące metody i środki:

1.Dodatek do ciasta chemicznych środków konserwujących

2.Pakowanie pieczywa w hermetyczną przepuszczającą wilgoć folię

3.Sterylizacja powierzchni pieczywa 96% etanolem i pakowanie w odpowiednie folie, w ten sposób hamujemy pleśnienie pieczywa na 2-6 tygodni.

4.Zawijanie pieczywa w papier lub folię nasycone kwasem propionowym, następnie hermetyczne zapakowanie, zapewnia przechowywanie bez pleśni w ciągu 4-6 miesięcy.

5.Wypiek pieczywa w puszkach metalowych hermetycznie zamykanych natychmiast po wypieku, zapewnia przechowywanie na ponad 6 miesięcy.

6.Stałe utrzymywanie czystości pomieszczeń i urządzeń.

Zapobieganie pleśnieniu jest ważne ze względu na ograniczenie strat w pieczywie, również z punktu widzenia zdrowotnego na możliwość powstawania mykotoksyn w spleśniałym pieczywie, które są szkodliwe dla zdrowia.
 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol