produkcja piekarska

 

operacje po wypieku

 

Zmiany w pieczywie po wypieku

Zmiany po wypieku obejmują:
- wysychanie pieczywa
- zmiany mikrobiologiczne
- czerstwienie
Wysychanie pieczywa związane jest z jego stygnięciem. W zależności od warunków w jakich pieczywo stygnie, może ono tracić do 4% swojej masy – jest to tzw. ususzka pieczywa. Wielkość ususzki wpływa na wielkość ubytku masy i na właściwości fizyczne miękiszu pieczywa. Oddziałuje ona na konsumencka ocenę jakości pieczywa. Wielkość ususzki można ograniczyć, stosując schładzanie pieczywa i pakowanie.
Zmiany mikrobiologiczne w pieczywie są spowodowane wtórnym jego zakażeniom. Źródłem zakażenia są surowce, materiały pomocnicze, opakowania i człowiek uczestniczący w procesie produkcyjnym. Drobnoustroje rozprzestrzeniają się w piekarni głównie poprzez powietrze. Wtórne zakażenie może spowodować wiele zmian niekorzystnych w pieczywie, pieczywo może stać się nieprzydatne do spożycia ze względu na zagrożenie zdrowia. Zastosowanie pakowania poprawia warunki higieniczne w dystrybucji pieczywa, przedłuża okres przydatności do spożycia, zmniejsza wysychanie pieczywa. Często występuje zjawisko gromadzenia się na powierzchni pieczywa wody powstającej w wyniku kondensacji wyparowanej z chleba pary, stwarza to dogodne warunki dla rozwoju pleśni z zarodników znajdujących się na powierzchni lub wewnątrz pieczywa. Do najczęściej występujących pleśni należą: aspergillus i penicillium. Pleśnie wytwarzają substancje toksyczne, najgroźniejsze bo rakotwórcze są aflatoksyny. Chleb krojony jest podatny na zakażenie pleśniami. Trwałość chleba pokrojonego jest o połowę krótsza w porównani z chlebem tylko pakowanym.
Sposoby zapobiegania pleśnieniu dzielimy następująco:
- hamowanie wzrostu pleśni na pieczywie przez zastosowanie konserwantów
- niszczenie drobnoustrojów stanowiących wtórne zakażenie przez sterylizację gotowego, opakowanego pieczywa
- ochrona pieczywa przed zakażeniem wtórnym przez stworzenie specjalnych warunków technicznych i sanitarnych
Proces czerstwienia pieczywa zaczyna się tuz po wypieku, objawy czerstwienia widoczne są po 10-12godz. Konsument w momencie zakupu pieczywa może dokonać oceny jako świeżości na podstawie właściwości fizycznych miękiszu skórki, smaku i zapachu pieczywa. Pieczywo świeże jest miękkie, miękisz po przekroju nie kruszy się, skórka jest gładka, twarda i chrupiąca, zapach i smak świeżego pieczywa jest intensywny. Konsument dokonuje oceny i wybory pieczywa świeżego na podstawie czy ono jest gorące i miękkie uciskając bochenek. Zapobieganie czerstwieniu pieczywa polega na stosowaniu odpowiednich warunków składowania i pakowania pieczywa. Jedynym sposobem zahamowania procesu czerstwienia pieczywa jest zamrażanie pieczywa, polega na szybkim mrożeniu do temperatury od –18do-30oC świeżo upieczonego i schłodzonego pieczywa oraz magazynowanie od -15do-20oC. Po odmrożeniu i podgrzaniu pieczywo ma cechy pieczywa świeżego.

Schładzanie pieczywa

Schładzanie ma wpływ na zachowanie pieczywa podczas składowania i transportu oraz na procesy zachodzące w pieczywie po jego wypieku. Pieczywo po wyjęciu z pieca ma bardzo gorącą powierzchnie o temperaturze 130-180oC, w środku miękiszu temperatura wynosi 100oC, skórka ma wilgotność bliską zeru. Magazynowanie szczególnie transport pieczywa w takim stanie powoduje gwałtowne pogorszenie jego jakości. Dlatego pieczywo przed ułożeniem w pojemnikach powinno być schłodzone. Gorące pieczywo trafiając do ekspedycji gdzie temperatura wynosi 18-25oC zaczyna stygnąć a jego masa maleje. Ostyganie rozpoczyna się od warstw zewnętrznych pieczywa, następnie obejmuje następne warstwy miękiszu. Różnica temperatur miedzy powierzchnia i środkowymi warstwami miękiszu powoduje przemieszczenie wody od środka miękiszu do skórki. Na skutek przemieszczania wody w pieczywie zmienia się jego wilgotność. Skórka w momencie wyjmowania pieczywa z pieca jest prawie pozbawiona wody, szybko stygnie, woda z miękiszu na skutek różnicy temperatur wędruje do skórki podnosząc jej wilgotność. W ciągu godziny od wypieku wilgotność skórki wzrasta do 12%, a wilgotność miękiszu zmniejsza się od 1-1.5%. Zmianą temperatury i wilgotność pieczywa towarzyszy zmniejszenie jego masy na skutek wysychania, ubytek masy nazywamy ususzką.
Wielkość ususzki w czasie magazynowania pieczywa dzielimy na 2 etapy:
- I etap to szybkie wysychanie gorącego pieczywa, które trwa do momentu osiągnięcia przez pieczywo temperatury otoczenia
- II etap to wysychanie pieczywa, które odbywa się ze stałą prędkością, właściwościami pieczywa, temperaturą, wilgotnością i prędkością ruchu powietrza.
Warunkiem zmniejszania ususzki jest skrócenie magazynowania przez intensyfikacje schłodzenia pieczywa po wypieku.

Warunki schładzania

Temperatura powietrza w ekspedycji ma wpływ na szybkość stygnięcia i na wysychanie pieczywa. Im niższa temperatura powietrza otaczającego pieczywa, tym szybciej ono stygnie i krótszy jest etap wysychania. Wilgotność powietrza wpływa na wyprowadzenie wody z powierzchni pieczywa. Wyższa wilgotność powoduje zwolnienie i zmniejszenie wysychania pieczywa. Im wyższa wilgotność powietrza ogranicza wysychanie powietrza. Ruch powietrza otaczającego pieczywa oddziałuje na szybkość i wielkość wysychania pieczywa. Powietrze przepływające z prędkością 0,3-0,5 m/s sprzyja przyśpieszeniu studzenia i skróceniu okresu wysychania, a tym samym zmniejszeniu ususzki. Zastosowanie ażurowych pojemników, półek, stelaży do układania gorącego pieczywa, sprzyja schładzaniu pieczywa, przeciw działa zaparowaniu. W piekarniach przemysłowych stosuje się urządzenie schładzające wyposażone w klimatyzatory. W urządzeniach komorowych (zamkniętych) pieczywo spoczywa na wózkach lub przenośnikach. Czas schładzania pieczywa w komorach wynosi od 1-3,5godz. Urządzenia przenośnikowe są to transportery ażurowe poruszające się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Są one podwieszane na odpowiedniej wysokości, pod nimi znajdują się stanowiska do przygotowania pieczywa do ekspedycji i konfekcjonowania.


Konfekcjonowanie pieczywa

Konfekcjonowanie pieczywa tj. krojenie i pakowanie stanowi we współczesnym piekarstwie ważny etap procesu produkcyjnego. Krojenie pieczywa odbywa się po jego schłodzeniu do temperatury 30oC, do tego celu służą krajalnice o zróżnicowanej konstrukcji. Wyróżnia się trzy typy krajalnic do pieczywa z rotacyjnymi nożami, ramowe z prostymi taśmowymi nożami, taśmowe z nożami w postaci taśmy.
Krajalnice z rotacyjnymi nożami używane są do krajania specjalnych asortymentów pieczywa i bułek.
W małych piekarniach stosuje się krajalnice ramowe z prostymi taśmowymi nożami.
Najszersze zastosowanie mają krajalnice taśmowe z nożami w postaci taśmy trzącej.
Pakowanie pieczywa to coraz powszechniej stosowana operacja w produkcji pieczywa jako materiały opakowaniowe stosuje się: Papier woskowany, celofan, folię polietylenową i polipropylenową, najczęściej stosuje się folię.
Sposoby pakowania pieczywa są następujące:
- zawijanie
- pakowanie w torebkę formową z dwustęg
- pakowanie w torebkę formowaną z półrękawa
- pakowanie w gotowe torebki
Zawijanie to najczęściej stosowany sposób pakowania pieczywa


 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol