produkcja piekarska

 

wiadomości podstawowe

 

Wiadomości wstępne z technologii piekarskiej.Technologia piekarska – zajmuje się metodami przerobu mąki przy użyciu innych surowców spożywczych jak: woda, sól, drożdże, cukier, na półprodukty (ciasta) a następnie na wyroby gotowe (pieczywo).

Piekarstwo wykorzystuje zjawiska fermentacji jako biochemiczne metody spulchniania ciasta, zanim zostanie ono poddane wypiekowi.

Spulchnianie odbywa się za pośrednictwem drożdży i bakterii a więc organizmów żywych.

Prawidłowe prowadzenie procesów fermentacyjnych w piekarstwie jest możliwe tylko wtedy, gdy piekarz zna wymagania, jakie muszą być spełnione, aby rozruszanie drożdży i bakterii oraz fermentacje odbywały się prawidłowo.

W przetworzonym cieście odbywa się wiele przemian fizyko – chemicznych, co z kolei wpływa na jakość wyrobów gotowych. Również podczas wypieku odbywają się w cieście skomplikowane przemiany, niezbędne jest, więc poznanie warunków termicznych, które je wywołują.

W technologii piekarstwa rozróżniamy trzy zasadnicze działy:

a) Technologia ciasta pszennego

b) Technologia ciasta żytniego

c) Technologia ciasta mieszanegoPodstawowe działy produkcyjne i pomocnicze w piekarni.Piekarnią zarządza i odpowiada za nią kierownik piekarni lub właściciel, któremu podlegają wszystkie stanowiska pracy.

Zarządzanie polega na kierowaniu piekarnią, prowadzeniu ewidencji produkcji, organizowaniu pracy, szkoleniu załogi i administrowaniu środkami pomocniczymi.

W każdej piekarni znajduje się szereg magazynów służących do przechowywania mąki, surowców pomocniczych, technicznych i pomagających w utrzymaniu czystości.

W zależności od wielkości piekarni dzieli się ona na następujące pomieszczenia lub stanowiska:

Ciastownia – jest miejscem przetwarzania surowców na półprodukty (rozczyny, zakwasy, ciasta).

Fermentownia – jest miejscem, w którym odbywa się fermentacja ukształtowanych kęsów ciasta.

Formiernia (odrabialnia) – dokonuje się tu dzielenia i kształtowania ciasta.

Piecownia – tu odbywa się wypiek pieczywa.

Magazyn wyrobów gotowych – służy do przyjmowania wypieczonego wyrobu, segregacji, pakowania oraz ekspedycji.Pieczywo jako produkt spożywczy.Pieczywo jest podstawowym produktem spożywczym.

Wszystkie rodzaje pieczywa a wśród nich pieczywo podstawowe, czyli chleb, odznacza się wieloma walorami, których brak innym artykułom spożywczym.

Wśród najwyżej cenionych walorów pieczywa należy wymienić:

· Sytość

· Podzielność

· Stosunkowo długa trwałość

· Powszechność

· Gotowość do spożyciaGrupy pieczywa.W zależności od prowadzenia ciasta odróżnia się następujące grupy pieczywa:

Pieczywo pszenne


Zwykłe
Wyborowe
Półcukiernicze
Ciastkarskie
Nietrwałe mokre
Trwałe suche


Pieczywo żytnie


Z mąki jasnej
Z mąki ciemnej – razowej, graham
Specjalne – np. pumpernikiel


Pieczywo mieszane


· Pszenno – żytnie

a) Z mąki pszennej i żytniej na drożdżach

b) Z mąki pszennej i żytniej na drożdżach, z dodatkiem zakwasów

· Żytnio – pszenne

a) Z mąki żytniej i pszennej na zakwasie

b) Z mąki żytniej i pszennej na zakwasie z dodatkiem drożdży

· Specjalne – słodowe

 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol