technologia ciastkarska

 

syropy ciastkarskie

 

Ogólna charakterystyka syropów ciastkarskich



Syropy są to półprodukty otrzymywane z wodnych roztworów cukrowych z dodatkiem środków smakowo zapachowych oraz innych substancji wpływających na ich właściwości fizyko-chemiczne.

Składniki poszczególnych rodzajów są zróżnicowane w zależności od ich zastosowania.



Wyróżnia się następujące rodzaje syropów ciastkarskich:



syrop do nasączania


syrop inwertowany


syrop do wykańczania, wyrabiania,


syrop z cukru palnego


Syropy są półproduktem produkowanym w zakładach ciastkarskich z przeznaczeniem różniącym się w zależności od rodzaju syropu.

Syropy w ciastkarstwie znalazły zastosowanie między innymi jako półprodukt służący do nasączania blatów biszkoptowych i innych, przy produkcji mas karmelowych, pomad, do barwienia kremów, mas i ciast oraz do wykańczania wyrobów gotowych.

W zależności od rodzajów syropów inny jest proces technologiczny ich uzyskiwania.



Syropy produkowane są o różnej zawartości cukru- im więcej cukru jest w wodzie tym uzyskiwany syrop ma gęściejszą strukturę. (większe stężenie cukru w wodzie).

Przy produkcji syropów gęstych konieczna jest wyższa temperatura wody. Im większa temperatura wody tym większa rozpuszczalność cukru.

W celu wyprodukowania syropu o bardzo dużej zawartości cukru konieczne jest wyparowanie wody do oczekiwanej zawartości w syropie.( syrop o stężeniu 85-90%)



Przy określaniu zawartości cukru w syropie posługujemy się cukromierzem, natomiast temperaturę roztworu mierzy się termometrem z podziałką do 200°C lub stosujemy próbę nitki.



Próba nitki

ochłodzoną kroplę syropu umieszcza się między palcami dłoni, między kciukiem a palcem wskazującym- jeżeli przy rozciąganiu kropla syropu rozciąga się wówczas oznacza to iż stężenie cukru w roztworze wynosi od 70-80%.






Technologia produkcji syropów cukrowych



Syrop do nasączania




Jest to ok. 50% roztwór wodny cukru z dodatkiem alkoholu i substancji smakowo zapachowych.


Proces technologiczny:

rozpuszczanie cukru w ciepłej wodzie
podgrzewanie roztworu do wrzenia
zebranie z powierzchni piany
gotowanie przez ok. 2 -3 min.
określanie gęstości syropu ( syrop słaby)
ochłodzenie syropu do temperatury 20*C
dodanie środków smakowo zapachowych. np. soków i syropów owocowych, kwasu cytrynowego, alkoholu lub esencji.


Zastosowanie syropu: do nasączania ciastek i tortów i ciast biszkoptowych





Syrop inwertowany



Otrzymywany jest z wodnych roztworów cukrowych poddanych inwersji

Inwersja to rozkład cukru (sacharozy) na fruktozę i glukozę:



C12 H22 O11+H2 O -> C6 H12 O6 + C6H12O6

Sacharoza + woda > kwas > fruktoza + glukoza



Inwersja zachodzi w wodnych roztworach o wyższych temperaturach pod wpływem kwasów lub enzymu inwertazy zawartej w drożdżach lub pod wpływem wysokiej temperatury.



Przy produkcji syropu inwertowanego stosuje się głównie kwas solny lub mlekowy. Ilość kwasu dodanego do roztworu wodnego cukru jest zależna od ilości użytego cukru. Kwas dodany jest w postaci 10% roztworu gdy podgrzewany syrop osiągnie temperaturę 90°C.



- Po dodaniu kwasu zachodzi inwersja którą prowadzi się przez ok.20 minut, podtrzymując temperaturze 90 °C syropu.



- Po zakończeniu inwersji syrop należ ochłodzić i zneutralizować znajdujący się w nim kwas poprzez dodanie 10% roztworu kwaśnego węglanu sodu przy ciągłym mieszaniu mającym na celu uniknięcie rozłożeniu glukozy.



- nadmiar kwaśnego węglanu sodu można zneutralizować dodatkiem niewielkiej ilości kwasu cytrynowego.





Zastosowanie syropu inwertowanego:



Dzięki swej higroskopijności syrop ten zapobiega krystalizacji sacharozy: stosowany jest do produkcji mas karmelowych, pomad i innych półproduktów częściowo lub całkowicie zastępujących syrop ziemniaczany.



Syrop do wykańczania wyrobów gotowych



Jest to 70% wodnym roztworem cukrowym z dodatkiem substancji smakowo zapachowych i barwników.



Proces technologiczny:



- przygotowanie syropu cukrowego

- doprowadzenie roztworu do wrzenia

- zebranie z powierzchni roztworu piany

- dodanie syropu ziemniaczanego

- gotowanie do momentu próby nitki

- połączenie części uzyskanego syropu z kakao poprzez dodanie cienkim strumieniem syropu do naczynia z kakao przy ciągłym mieszaniu w celu zapobiegnięcia powstaniu grudek.

- wlanie połączonej mieszaniny do reszty syropu

- dokładne wymieszanie reszty syropu

- ochłodzenie syropu do temperatury 70°C i dodanie środków smakowo zapachowych



W celu zapobiegnięcia krystalizacji cukru przewiduje się dodatek syropu ziemniaczanego w ilości 0,8% do masy cukru.



Zastosowanie:



Do wykańczania pierników, ciastek drożdżowych, francuskich i innych.







Syrop z cukru palonego



syrop otrzymywany poprzez podgrzewanie cukru z niewielką ilością wody do momentu uzyskania brunatnego zabarwienia.



Proces technologiczny



- wyspanie do kotła cukru i dodanie niewielkiej ilości wody(w proporcji 1 : 5)

- przy ciągłym mieszaniu ogrzewanie do momentu uzyskania temperatury 170°C

i uzyskania ciemnobrunatnej barwy.

- do uzyskanego wypalonego cukru dodajemy wodę( w proporcji 2 : 5)

- dokładne wymieszanie roztworu

- przecedzenie syropu przez sito.



Zastosowanie:

jako naturalny barwnik do wyrobów cukierniczo ciastkarskich

 

Almanach cukierniczo - piekarski
materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela
projekt i opracowanie: Szymon Konkol